Faza - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Faza Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḥafaẓnā allāh "Allah bizi korudu" deyiminden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hıfz maddesine bakınız.
Arapça ḥfẓ kökünden gelen maḥfaẓat محفظة z "saklama yeri, korunak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥifẓ حفظ z "saklama, koruma" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için hıfz maddesine bakınız.
Arapça ḥfẓ kökünden gelen muḥāfaẓat محافظة z "koruma, saklama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen ḥifẓ حفظ z sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hıfz maddesine bakınız.
Arapça muḥafaḍat محفضة z ve Farsça kār كار z sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için muhafaza, +kâr maddelerine bakınız.
Farsça lāfzan لافزن z "laf çalan, laf döven" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için laf, +zen maddelerine bakınız.
Arapça ḥfẓ kökünden gelen ḥāfiẓat حافظة z "saklayan, muhafaza eden (şey veya kadın)" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hıfz maddesine bakınız.
Arapça ḥfẓ kökünden gelen muḥāfiẓ محافظ z "muhafaza eden, korucu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça muḥāfaẓat محافظة z "koruma" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) failidir. Daha fazla bilgi için hıfz maddesine bakınız.
Arapça ṣwn kökünden gelen ṣiyānat صيانة z "koruma, muhafaza etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣāna "korudu, sakladı" fiilinin masdarıdır.
tak "sert darbe sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tak2 maddesine bakınız.
Fransızca gare "büyük demiryolu durağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca garer veya guarer "korumak, muhafaza etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *waran veya *weran "bakmak, gözetmek, korumak" fiilinden alıntıdır. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wer-5 biçiminden evrilmiştir.
Fransızca cartothèque "kart katalogu mahfazası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca carte "kart" ve Eski Yunanca thēkē θήκη z "saklama yeri, depo" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kart2, tez2 maddelerine bakınız.
Farsça gapzan گپزن z "çok konuşan, dedikoducu, lafazan, çene çalan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gap گپ z "lakırdı, boş laf" ve Farsça zan زن z "çalan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +zen maddesine bakınız.
Fransızca garage "1. tekne veya diğer taşıt aracını kapalı yerde muhafaza etme, 2. bu amaçla kullanılan kapalı yer" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca garer veya guarer "korumak, muhafaza etmek" fiilinden +age sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gar1 maddesine bakınız.
Fransızca cartouche "1. içine barut doldurulan mermi kapsülü, 2. dolmakalemde mürekkep kapsülü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca cartoccio "kâğıt veya kartondan mahfaza" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kart2 maddesine bakınız.
Fransızca conservatoire "1. koruma yeri, 2. müzik okulu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca conserver "korumak, muhafaza etmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için konserve maddesine bakınız.
Fransızca conserve "muhafaza edilmiş yiyecek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca conserver "saklamak, muhafaza etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen conservare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince servare "hizmet etmek, bakmak, sakınmak, gözkulak olmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için serf maddesine bakınız.
İngilizce magazine "1. ambar, depo, 2. dergi, mecmua" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca magasin "ambar, depo, mağaza" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Venedikçe magazín "gemi ambarı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için mağaza maddesine bakınız.
Fransızca serf "bir senyöre bağlı köylü, toprak kölesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince servus "köle, hizmetçi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *serw- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ser-1 "korumak, muhafaza etmek" kökünden türetilmiştir.
İngilizce conservative "1. muhafaza edici, koruyucu, 2. siyasette muhafazakâr" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Geç Latince conservativus "saklayıcı, muhafaza eden" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince conservare "saklamak, muhafaza etmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için konserve maddesine bakınız.
İngilizce neo-con sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce neo-conservative "yeni-muhafazakâr, 1960'ların liberal ortamına tepki olarak ortaya çıkan bir Amerikan siyasi akımı" sözcüğünün kısaltmasıdır. (İlk kullanımı: 1973 Michael Harrington, Amer. sosyalist yazar.) Daha fazla bilgi için neo+, konservatif maddelerine bakınız.
İtalyanca cassa "sandık, kutu, kap, özellikle para sandığı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince capsa "her çeşit kap veya mahfaza" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince capere "içine almak, tutmak, saklamak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kapasite maddesine bakınız.
İtalyanca incassatura "tüfeğin kundağı, kın, yuva" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca incassare "yuvasına veya kınına sokma, oturtma" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca cassa "kasa, kutu, mahfaza" sözcüğünden in+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kasa maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 23 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.