Fari - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Fari Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça frġ kökünden gelen fāriġ فارغ z "feragat eden, işten elini çekmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraġa "boşladı, feragat etti" fiilinin failidir. Daha fazla bilgi için feragat maddesine bakınız.
Arapça frḳ kökünden gelen fāriḳat فارقة z "ayırdedici şey" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için fark maddesine bakınız.
Arapça frḍ kökünden gelen farīḍat فريضة z "yasayla zorunlu kılınmış şey, dini ödev" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için farz maddesine bakınız.
İngilizce safari "Doğu Afrikaya özgü sürek avı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Swahili dilinde safari "yolculuk, sefer" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça aynı anlama gelen safar سفر z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için sefer maddesine bakınız.
Türkçe sözcük, Ad halinde ayıran, ayırıcı anlamına gelir.
Arapça frḳ kökünden gelen farīḳ فريق z "askeri birlik, müfreze, bölük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḳa فرق z "ayırdı" fiilinden alıntıdır. Daha fazla bilgi için fark maddesine bakınız.
Arapça frk kökünden gelen farīk فريك z "1. kurutulmuş taze buğday tanesi, 2. kuş veya tavuk palazı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraka فرك z "ufaladı" fiilinin sıfatıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice pārak פרכ z "yarmak, tahılı ovarak kepeğini ayırma" kökü ile eş kökenlidir.
Arapça χardal خردل z "hardal bitkisi ve tanesi, sinapis alba" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice χardal חרדל z "adi hardal veya Mısır hardalı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Farsça ḳardāliyon veya ḳardāman "1. hardal-i Farisî adı verilen tere tohumu (lepidium sativum), 2. hardal" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Eski Yunanca kárdamon "tere bitkisi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük AYun kardamiya "baharlı bir ot" sözcüğünden evrilmiştir.
Arapça frd kökünden gelen munfarid منفرد z "tekil, bireysel" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça infarada إنفرد z "ayrıştı, yalnızlaştı" fiilinin infiˁāl vezni (VII) failidir. Daha fazla bilgi için fert maddesine bakınız.
Fransızca infantil "çocukça, çocuksu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen infantilis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince infans, t- "henüz konuşamayan çocuk, bebek" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince fans, fant- "konuşan" sözcüğünden in+2 önekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince fari, fat- "söylemek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fabl maddesine bakınız.
Fransızca fable "masal, mesel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fabula "küçük anlatı, masal" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince fari, fat- "söylemek, anlatmak" fiilinin küçültme halisidir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bhā-2 biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için fono+ maddesine bakınız.
Fransızca fatal "ölümcül" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fatalis "mukadder, nasip olan, kaçınılmaz, ölümcül" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince fatum "'konuşulmuş olan', yazgı, kader, ecel" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince fari, fat- "konuşmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fabl maddesine bakınız.
Fransızca eau de cologne "'Köln suyu', Köln kentinde 1709'dan itibaren Johann Maria Farina ve varisleri tarafından üretilen alkollü esans" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Cologne "Almanya'da bir kent, Köln" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen Colonia Agrippinensis özel adından evrilmiştir. Bu sözcük Latince colonia "koloni" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için koloni maddesine bakınız.
Fransızca professeur "üniversite öğretmeni" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince professor "1. bir mezhep veya meslek sahibi olan, 2. üniversitede 'meslekten' öğretim görevlisi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince profiteri, profess- "bir şey veya bir kişi lehine tanıklık etmek, mezhep veya meslek sahibi olmak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince fateri, fass- "konuşmak, tanıklık etmek" fiilinden pro+1 önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince fari, fat- "söylemek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fabl maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 18 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.