Fali - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Fali Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça flc kökünden gelen fālic فالج z "1. yarım baş ağrısı, migren, 2. gövdenin bir yanını etkileyen inme, hemipleji" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice pāləgā פלגא z "yarım, yarım baş ağrısı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #plg פלג z "yarma, ikiye bölme" kökünden türetilmiştir.
Arapça Falistīn فلستين z "Orta Doğu'da bir ülke" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Latince Palestina "kugünkü İsrail'i kapsayan Roma eyaletinin adı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice pliştīm פלשתים z "Tevrat'a göre Kenan ülkesinin kıyı kesiminde yaşayan bir kavim" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça smm kökünden gelen sāmm سامّ z "zehirleyen" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça samm سمّ z "zehirleme" sözcüğünün failidir. Bu sözcük Arapça samm سمّ z "zehir" sözcüğünün masdarıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen şamā שמא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça şammu "ot, şifalı ot, ilaç" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Farsça sūsan سوسن z "susam bitkisi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen şūmşmā שומשמא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça şamşammū "yağ otu" sözcüğünden alıntıdır. Akatça sözcük Akatça şamnu "yağ" ve Akatça şammu "ot, ilaç, şifalı bitki" sözcüklerinin bileşiğidir.
Eski Türkçe ota- "şifalı otlarla tedavi etmek" fiilinden +çI sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe ot sözcüğünden +A- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ot maddesine bakınız.
Yeni Yunanca asfalía ασφαλία z "güvence, güvenlik, sigorta" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca asphalēs ασφαλης z "'düşmez', emin, güvenli, sağlam" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca sphállō σφάλλω z "düşürmek, çelmek" fiilinden an+ önekiyle türetilmiştir.
Fransızca brachycéphale "kısa kafalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca braχýs βραχύς z "kısa" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mregh-u- biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca képhalos κέφαλος z "kafa" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için brifing, +sefal maddelerine bakınız.
Fransızca dolichocéphale "uzun kafalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca doliχós δολιχός z "uzun " (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dləgho- "uzun" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca kephalē κεφαλη z "kafa" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için longa, +sefal maddelerine bakınız.
Yeni Yunanca kentávrion sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kentaúrion κενταύρειον z "şifalı bir bitki, centaurium" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca Kentaúros "Yunan mitolojisinde at gövdeli efsanevi varlık" özel adından +ion sonekiyle türetilmiştir.
Fransızca sphinx "mitolojide insan kafalı aslan gövdeli yaratık, muamma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sphinks, sphing- σφινξ, σφιγγ- z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sphíngō σφίγγω z "sıkmak, büzmek, (ağzını) kapatmak" fiilinden türetilmiştir.
Farsça rāzyāne رازيانه z "şifalı özelliğinden dolayı halk hekimliğinde kullanılan bir bitki, foeniculum vulgare, arapsaçı" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca catafalque "üzerinde tabutun sergilendiği platform" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca catafalco "ağaçtan yapılmış iskele, platform" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen catafalicum sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Fransızca microcéphale "küçük kafalı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için mikro+, +sefal maddelerine bakınız.
İtalyanca speziale "attar, baharatçı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca spezie "baharat, şifalı ot" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince species "1. görünüm, biçim, 2. çeşit, tür, 3. ticari eşya çeşidi, özellikle kimyasal madde veya ot türü" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için spesiyal maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 14 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.