Fakt - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Fakt Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca facteur "1. yapan, eden, üreten, 2. matematikte çarpan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince factor "yapan, eden, etken, imal eden, imalatçı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince facere, factus "yapmak, etmek, eylemek, icra etmek" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir.
Almanca dativ "ismin -e hali, verme hali" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince aynı anlama gelen dativus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince dare, dat- "vermek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için data maddesine bakınız.
Fransızca affairiste "fırsatçı iş adamı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca affaire "iş güç, proje" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca à faire "yapacak şey" deyiminden türetilmiştir. Fransızca deyim Fransızca faire "yapmak, etmek" fiilinden türetilmiştir. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen facere fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için faktör maddesine bakınız.
Fransızca amplifier "büyütmek, genişletmek, ses hacmini yükseltmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince amplificare fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince amplus "bol, büyük" ve Latince facere, fact- "yapmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için faktör maddesine bakınız.
Fransızca défaut "hata, kusur" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen defectus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince deficere, defect- "bozmak, eksik ve kusurlu yapmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için faktör maddesine bakınız.
Fransızca infection "iltihap" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince infectio "(hastalık veya pislik) bulaşma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince inficere, infect- "bir şeye veya pisliğe batırmak, bulamak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için faktör maddesine bakınız.
Fransızca faculté "1. yetenek, beceri, 2. üniversite bölümü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince facultas "yapabilirlik, el becerisi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince facilis "yapılabilir olan, kolay" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için faktör maddesine bakınız.
Fransızca façon "1. yapım, imalat, 2. yapış şekli, usul" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince factio sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için faktör maddesine bakınız.
Fransızca fétiche "doğaüstü güçler atfedilen nesne" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1760 C. de Brosses, Le Culte des Dieux Fétiches'de.) Fransızca sözcük Portekizce feitiço "1. el yapımı, mamul, 2. Afrika'nın Gine sahiline özgü tılsım heykelciği" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince facticius "el yapımı, mamul" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için faktör maddesine bakınız.
İngilizce feasibility "yapılabilirlik" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce feasible "yapılabilir" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca faisible "[esk.] yapılabilir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca faire "yapmak" fiilinden türetilmiştir. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen facere, fact- fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için faktör maddesine bakınız.
Fransızca frigorifique "soğutma cihazı, soğutucu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince frigus, frigor- "buz gibi soğuk" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *srīg- "soğuk" biçiminden evrilmiştir. ) ve Latince facere, fact- "yapmak, etmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için faktör maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce identification "1. özdeşleşme, özdeşleştirme, 2. kimlik belirleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ve İngilizce identifier veya identify sözcüğünden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca ve İngilizce identité veya identity "1. özdeşlik, 2. kimlik" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Geç Latince identitas "özdeşlik" sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Latince idem "aynı, özdeş" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince id "o" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için id, faktör maddelerine bakınız.
Fransızca ve İngilizce justification "doğrultma, düz kılma, haklı kılma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince iustificare "adil ve doğru kılma" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince iustus "yasaya uygun, adil" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince ius, iur- "yasa" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için jüri, faktör maddelerine bakınız.
Fransızca qualifié "nitelikli, yetkili" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca qualifier "nitelendirmek, nitelikli hale getirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince qualificare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince qualis "nitelik" ve Latince facere, fact- "yapmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kalite, faktör maddelerine bakınız.
Fransızca codifier "kuralları sistemli olarak belirlemek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince codificare fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Latince codicem facere deyiminden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kod, faktör maddelerine bakınız.
Fransızca confection "1. hazırlama, imalat, 2. şekerleme, 3. hazır giyim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince confectio "hazırlama, imalat" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince conficere, confect- "farklı şeyleri bir araya getirerek hazırlamak, yemek pişirmek, imal etmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için faktör maddesine bakınız.
Fransızca office "makam, görev, görev yeri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince officium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *opificium sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince opus facere "iş yapmak, bir görevi yerine getirmek" deyiminden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için opus, faktör maddelerine bakınız.
Fransızca parfait "1. mükemmel, 2. bir tür dondurma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince perfectus "yapıp bitirilmiş, sonuna gelmiş, mükemmel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince perficere, perfect- "yapıp bitirmek, kemale erdirmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için faktör, faktör maddelerine bakınız.
Fransızca pacifisme "barışçılık, savaş karşıtlığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince pacificus "barış-yapan, barışçı" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince pāg- kökünden gelen pāx, pāc- "barış" (NOT: Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pak- "sözleşme yapmak, antlaşmak" biçiminden evrilmiştir. ) ve Latince facere "yapmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için pakt, faktör maddelerine bakınız.
Fransızca perfection "mükemmellik, tekemmül" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen perfectio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince perficere, perfect- "bir şeyi sonuna kadar yapmak" fiilinden +tion sonekiyle per+1 önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince facere, fact- "yapmak, etmek" fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için faktör maddesine bakınız.
Fransızca rectifier "düzeltmek, doğrultmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince rectificare fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince rectus "düz, doğru" (NOT: Latince sözcük Latince regere, rect- fiilinden türetilmiştir. ) ve Latince facere, fact- "yapmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için reji, faktör maddelerine bakınız.
Fransızca certificat "tasdikname" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince certificatum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince certus "kesin" (NOT: Latince sözcük Latince cernere, cert- "ayırmak, ayırdetmek, ayrıştırmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kri-no- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *krei- "ayırmak, elemek" kökünden türetilmiştir. ) ve Latince facere, fact- "yapmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kriter, faktör maddelerine bakınız.
Fransızca spécifique "özgül" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince specificus "bir türü tanımlayan ayırdedici özellik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince species "1. görüntü, dış görünüm, biçim, 2. felsefede tür" (NOT: Latince sözcük Latince specere, spect- "bakmak, seyretmek" fiilinden türetilmiştir. ) ve Latince facere, fact- "yapmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için spesiyal, faktör maddelerine bakınız.
Fransızca chauffe-bain "banyo ısıtıcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca chauffer "ısıtmak" (NOT: Bu sözcük Geç Latince calefacere sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince calor "ısı" ve Latince facere, fact- "yapmak" ve ) ve Latince bain "banyo" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Latince sözcük Latince aynı anlama gelen balneum sözcüğünden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için kalori, faktör, banyo maddelerine bakınız.
İngilizce sound effect "ses efekti" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce effect "bir eylemin sonucu, etki" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince effectus "icraat, işin sonucu" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince efficere, effect- "icra etmek, bir şeyi yapıp ortaya çıkarmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden ex+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için faktör maddesine bakınız.
İngilizce factoring "aracı yoluyla iş yapma, aracı vasıtasıyla alacak tahsil etme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce factor "vekil (ad), vekâlet etmek (fiil)" sözcüğünden +ing sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince factor "yapan, eden" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için faktör maddesine bakınız.
İngilizce fax sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce facsimile "elektronik görüntü gönderme cihazı" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Latince fac "yap" (NOT: Latince sözcük Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden türetilmiştir. ) ve Latince similis "benzer, tıpkı" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için faktör, simülasyon maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 27 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.