Ezin - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ezin Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça wzn kökünden gelen wazn وزن z "1. tartma, 2. denge, tartı, ölçü, özellikle şiir ölçüsü" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça acnabī أجنبى z "yabancı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cnb1 kökünden gelen acnab أجنب z "(bir şeyin merkezine oranla) kenar, daha dış taraf" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Arapça canb جنب z "yan" sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için canip maddesine bakınız.
Arapça rcl kökünden gelen irticāl إرتجال z "doğaçlama şiir okuma, hazırlıksız şiir söyleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ricl رجل z "1. ayak, 2. şiirde vezin birimi, ayak" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için rical maddesine bakınız.
Arapça wzn kökünden gelen mawzūn موزون z "dengeli, ölçülü" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için vezin maddesine bakınız.
Arapça wzn kökünden gelen mīzān ميزان z "tartı, terazi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wazn "tartma" sözcüğünün alet adıdır. Daha fazla bilgi için vezin maddesine bakınız.
Arapça wzn kökünden gelen muwāzanat موازنة z "dengede olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wazn وزن z "tartma, dengeleme" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için vezin maddesine bakınız.
Arapça syr kökünden gelen sayarān سيران z "gitme, gidiş; yürüme, gezme, gezinti" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için seyir maddesine bakınız.
Arapça mşw/mşy kökünden gelen tamāşāˀ تماشاء z "gezinti, seyran" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maşā "yürüdü" fiilinin tefāˁul vezni (VI) masdarıdır.
Arapça wzn kökünden gelen waznat وزنة z "terazi, tartı, 100 kg. dolayında bir tartı birimi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wazana وزن z "tarttı" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için vezin maddesine bakınız.
Eski Batı Türkçesinde ayla- "dönmek, dolaşmak, gezinmek" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: TS, Kıp) Eski Türkçe fiil Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *āy- "dönmek" fiilinden evrilmiştir.
Yeni Latince hypothalamus "beyin merkezinde bulunan badem şeklinde organ" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca hypo+ "alt, altında" ve Eski Yunanca thálamos θάλαμος z "hücre, odacık, evin iç odası" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hipo+1 maddesine bakınız.
Fransızca prosodie "şiirde vezin ve bununla ilgili disiplin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince prosodia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca prosōidía προσωιδία z "müziğe veya makama uyarlanmış güfte; müzikte vurgu işareti" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca oidē οιδή z "makamla söyleme, şarkı" sözcüğünden pros+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için odeon maddesine bakınız.
Farsça āhang آهنگ z "uyum" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça hang هنگ z "vezin, ölçü, edep" sözcüğünden türetilmiştir.
Farsça çārsū چار سو z "1. dörtyol, 2. kent merkezinde dükkânların bulunduğu alan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça çār چار z "dört" ve Farsça سو z "yön, yol" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen sōk sözcüğünden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için çehar maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce mode "usul, tarz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince modus "ölçü, vezin, usul, makam" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mod-o- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *med- "uygun olanı yapmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca modèle "örnek, bir şeyin küçük boyutta nümunesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen modello sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince modellus "ölçek, müzikte ölçü, şiirde vezin birimi" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince modus "ölçü" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için mod maddesine bakınız.
Fransızca promenade "1. yürüyerek gezinme, gezinti, 2. gezinti yolu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca se promener "yürümek, gezinmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca mener "sürmek, gütmek" fiilinden pro+1 önekiyle türetilmiştir. (NOT: Fransızca fiil Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *minare "a.a., özellikle hayvan gütmek" fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince minari fiilinden türetilmiştir. )
İngilizce scanner "optik tarayıcı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to scan "1. bir şiirin veznini vurgulayarak okumak, 2. bir şeyi dikkatle gözden geçirmek, 3. bir şeyi hızla taramak, 4. bir görüntüyü optik tarayıcıyla taramak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince scandere "basamak çıkmak, şiiri vezinle okumak" fiilinden alıntıdır. Daha fazla bilgi için iskele maddesine bakınız.
İngilizce surf "1. kıyıya çarpan dalga, 2. dalga kayağı, 3. internette gezinme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Bu arama sonucu toplam 19 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.