Eyri - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Eyri Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça sayr سير z "dolanma, dolaşım" ve Arapça safāˀin سفائن z "gemiler" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Arapça sfn kökünden gelen safīnat سفينة z "gemi" sözcüğünün çoğuludur. ) Daha fazla bilgi için seyir, sefine maddelerine bakınız.
İngilizce prognosis "hastalığın seyrine ilişkin öngörü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca prógnōsis πρόγνωσις z "öngörme, önceden bilme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gignōskō, gnō- "bilmek" fiilinden +sis sonekiyle pro+2 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gnostik maddesine bakınız.
Türkçe dilinden alınan sadece kelimesi Biz burada sadece tekâmül seyrine göre kabataslak bir tasnif denemesi yaptık.” - A. K. Tecer anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 3 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.