Eyş - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni
Eyş · Araması için Sonuçlar
Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.
Ar cayş جيش [#cyş msd.] askeri birlik, ordu (Aram gaysā גיסא akıncı birliği, ordu Aram #gys גיס akın ve gaza etme, yağmalama )
§ Ar sawḳ سوق gütme Ar cayş جيش ordu, askeri birlik
İng station-wagon açık bagaj alanı olan otomobil İng station durma, ayakta durma
Jap geişa sanatçı § Jap gei sanat Jap sha kişi
Ar munfarid منفرد [#frd VII fa.] tekil, bireysel Ar infarada إنفرد [VII] ayrıştı, yalnızlaştı
Fr stratégie ordu yönetme sanatı, sevkülceyş EYun stratēgía στρατηγία kumandanlık EYun stratēgós στρατηγός kumandan, general § EYun stratós στρατός ordu EYun ágō άγω sürmek, sevketmek
Fr individuel bireysel Fr individu a.a. Lat individuus bölünmez olan, atom, birey Lat in+2 dividuus bölünür Lat dividere, divis- bölmek
İng geyser yer altından fışkıran su İzl geisir fışkıran, dökülen Nor geisan akıtmak, (sıvı) dökmek, fışkırmak << Ger *gausjan HAvr *gheu- (sıvı) dökmek, akıtmak
Toplam 9 sonuç bulundu!

Son Zamanlarda Gözde Aramalar