Etruskce - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Etruskce Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Yeni Yunanca aprílios απρίλιος z "Nisan ayı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince aynı anlama gelen aprilis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Etrüskçe Apru "Etrüsklerde bir tanrıça" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca forme "biçim, şekil, görünüm" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince forma "1. kalıp, forma, 2. biçim" sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Etrüskçe yazılı örneği bulunmayan *morfa sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Etrüskçe sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen morphē μορφή z sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. ) Daha fazla bilgi için morfo+ maddesine bakınız.
Fransızca littérature "1. edebiyat, 2. bir konuyla ilgili yazılı kaynakların tümü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince litteratura "yazılı evrak, belgeler" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince littera "harf, yazı" sözcüğünden +tura sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Etrüskçe bir sözcükten alıntıdır.
Fransızca mantisse "logaritmanın ondalık kısmı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen mantissa sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mantisa "tartı fazlası" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Etrüskçe "fazla" bir sözcükten alıntıdır.
Fransızca Mercure "güneş sistemindeki gezegenlerin ilki" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Latince Mercurius "eski Roma'da çarşı tanrısı" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Latince merx "alımsatım, ticaret, sözleşme" sözcüğü ile eş kökenlidir. Latince sözcük Etrüskçe bir sözcükten alıntıdır. Daha fazla bilgi için market maddesine bakınız.
Fransızca norme "kural, standart, ölçü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince norma "marangoz gönyesi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Etrüskçe bir sözcükten alıntıdır. Etrüskçe bir sözcük Eski Yunanca gnōmon γνώμον z "1. bilen, gösteren, 2. marangoz gönyesi" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Eski Yunanca gignōskō, gnō- γιγνώσκω, γνω- z "bilmek, anlamak, yargılamak, ölçmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için not maddesine bakınız.
Fransızca palace "saray, görkemli konut" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince palatium "saray" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince Mons Palatinus "Roma kentinde Augustus'un sarayının bulunduğu tepenin adı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Etrüskçe Pales "çobanları ve davarı koruyan tanrıçanın adı" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Fransızca personnel "1. kişisel (sıfat), 2. bir tiyatro oyunundaki kişilerin tümü, bir ekibi oluşturan kişilerin tümü (isim)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince personalis "kişiliğe ilişkin, kişisel" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince persona "1. tiyatro maskesi, 2. tiyatroda canlandırılan kişi, karakter" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Etrüskçe bir sözcükten alıntıdır.
Fransızca Saturne "eski Roma tanrılarından biri, bir gezegen" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Latince Saturnus "eski Roma tanrılarından biri" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Etrüskçe bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
İtalyanca ceremonia veya Fransızca cérémonie "tören" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince caerimonia "1. Etrüsk rahiplerinin dini törenleri [esk.], 2. her tür dini tören ve gelenek" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Etrüskçe bir sözcükten türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Fransızca volcan "yanardağ" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen volcano sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince Vulcānus "Eski Roma'da ateş ve yanardağlar tanrısı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Etrüskçe bir sözcükten alıntıdır.
Bu arama sonucu toplam 11 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.