Etkileyen - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Etkileyen Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça flc kökünden gelen fālic فالج z "1. yarım baş ağrısı, migren, 2. gövdenin bir yanını etkileyen inme, hemipleji" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice pāləgā פלגא z "yarım, yarım baş ağrısı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #plg פלג z "yarma, ikiye bölme" kökünden türetilmiştir.
İngilizce epidural "beyin veya omuriliğin dış zarını etkileyen" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca épi- "üstü, üzeri" ve Geç Latince dura mater "'sert kütük', beyin ve omuriliğin dış zarı" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Geç Latince deyim Latince durus "sert, pek" sözcüğünden türetilmiştir. )
Fransızca paraplégie "felç, özellikle belden aşağısını etkileyen felç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen paraplēgía παραπληγία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca paraplēks παραπληξ z "felçli" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca plēssō, plēg- πλησσω, πληγ- z "vurmak, dövmek, yaralamak" fiilinden para+1 önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *plāk-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *plāk-2^ "vurmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca corrélation "birbirini etkileyen iki şey arasındaki ilişki" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen correlatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince referre, relat- "geri götürmek, ilişkilendirmek" fiilinden +tion sonekiyle con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için relatif maddesine bakınız.
Fransızca rayons de Roentgen "gözle görülmediği halde fotoğraf filmini etkileyen bir ışın türü" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1895) Fransızca deyim W. Conrad Röntgen "Alman fizikçi (1845-1923)" özel adından türetilmiştir.
İngilizce dopamine "sinir sistemini etkileyen bir hormon" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce dopa "DihydrOxyPhenethylAmine maddesinin kısa adı" sözcüğünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 6 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.