Esan - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Esan Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça s̠wn kökünden gelen mas̠ānat مثانة z "sidik torbası" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça snd kökünden gelen tasānud تساند z "bir şeye veya birine dayanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen sunūd سنود z sözcüğünün tefāˁul vezni (VI) masdarıdır. Daha fazla bilgi için senet maddesine bakınız.
Farsça kahkaşān كهكشان z "samanyolu" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça kah كه z "saman" ve Farsça kaşān كشان z "yuvarlak çadır, kubbe " sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kehribar maddesine bakınız.
Fransızca adolescent "büluğ çağına ermiş genç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince adolescens "'büyümekte olan'" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince adolescere, adult- "büyümek, yetişmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince alere "beslemek, büyütmek" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için koalisyon maddesine bakınız.
Fransızca effervescent "kabaran, kaynayan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince effervescere "kaynayıp taşmak, galeyana gelmek" fiilinden +ens sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince fervere "kaynamak" fiilinden ex+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fermante maddesine bakınız.
Fransızca intéressant "ilgi çekici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca intéresser "ilgilenmek, ilgilendirmek" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince interesse "farkında olmak, bir konunun 'içinde olmak', ilgilenmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince esse "olmak" fiilinden inter+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için esans maddesine bakınız.
Fransızca essence "bir şeyin özü, bitkisel öz, parfüm" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince essentia "öz, ana madde" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince esse "olmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *es- "olmak" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca échangeur de chaleur "ısı alışveriş ünitesi" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca échanger "değiştokuş etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *excambiare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Geç Latince cambiare "değiştokuş etmek" fiilinden ex+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kambiyo maddesine bakınız.
Fransızca échantillon "nümune" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *scandaculum "ölçü, ölçek" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince scandere "basamak çıkmak, tırmanmak" fiilinin küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için iskele maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce fluorescent "gaz ışıması ilkesine göre çalışan elektrik ampulü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1934 General Electric Co.) Fransızca sözcük İngilizce fluorescence "fluor gazı gibi elektrik akımı verildiğinde ışıma özelliği" sözcüğünden türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1852 George Gabriel Stokes, İng. fizikçi.) Bu sözcük Yeni Latince fluor "bir element" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için flor maddesine bakınız.
Fransızca renaissance "1. yeniden doğuş, 2. Avrupa'da 15. yy'da başlayan bilim ve sanatta yenilenme dönemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca naissance "doğuş" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen nascentia sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince nasci, nat- "doğmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için naif maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 11 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.