Erre - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Erre Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça srr kökünden gelen masarrat مسرّة z "neşe, sevinç, gülüş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sarra سرّ z "neşelendirdi, gıdıkladı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için sır1 maddesine bakınız.
Arapça crd kökünden gelen mucarrad مجرّد z "1. tecrit edilmiş, yalın, yalnız, 2. soyut" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tacrīd تجريد z "soyma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için cirit maddesine bakınız.
Arapça krm kökünden gelen mukarram مكرّم z "cömertlik eden, eli bol, ikram edici" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kerem maddesine bakınız.
Arapça krr kökünden gelen mukarrar مكرّر z "tekrar edilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça karr كرّ z "yineleme, geri getirme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için kere maddesine bakınız.
Arapça şrf kökünden gelen muşarraf مشرّف z "teşrif edilmiş, şereflendirilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taşrīf تشريف z "şereflendirme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için şeref maddesine bakınız.
Arapça ḏrr kökünden gelen ḏarrat ذرّة z "tane, tohum, partikül, felsefede atom" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏarr ذرّ z "saçma, özellikle tohum saçma" sözcüğünün ismi merresidir. Daha fazla bilgi için ziraat maddesine bakınız.
Osmanlıca sözcük, Romanizasyon halinde defa. anlamına gelir. Osmanlıca dilinden alınan kerre kelimesi کره‏ anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde taş anlamına gelir.
Arapça ˁḍl kökünden gelen ˁaḍalat عضلة z "kas" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḍal عضل z "tarla faresi" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça Awf kökünden gelen āfat آفة z "bela, felaket, salgın hastalık" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ˁlm kökünden gelen ˁalāmat علامة z "işaret, belirti, im" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça Awl kökünden gelen ālat آلة z "araç, aygıt" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀawl veya maˀāl أول/مآل z "dönme" sözcüğünün ismi merresidir.
Arapça ˁrf kökünden gelen ˁarafat عرفة z "Zilhicce ayının dokuzuncu günü, Kurban bayramından önceki gün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁarafa عرف z "bildi" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için irfan maddesine bakınız.
Arapça ˁrṣ kökünden gelen ˁarṣat عرصة z "açık ve düz alan, avlu" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ˁtb kökünden gelen ˁatabat عتبة‎‎‎ z "eşik, mecazen yüksek bir kişinin makamı ve kapısı" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ˁṭw kökünden gelen ˁaṭiyyat عطيّة z "hediye, ödül" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṭāˀ عطاء z "verme, hediye" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça bṭn kökünden gelen biṭānat بطانة z "astar, giysinin veya döşeğin iç yüzü" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için batın1 maddesine bakınız.
Arapça bḳy kökünden gelen baḳiyat بقية z "kalan şey, artık" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için beka maddesine bakınız.
Arapça brḳ kökünden gelen barīḳat بريقة z "kıvılcım, şimşek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baraḳa "kıvılcım çaktı, parladı" fiilinin ismi merresidir.
Arapça bld kökünden gelen baldat بلدة z "şehir, vilayet, devlet" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için belediye maddesine bakınız.
Arapça brA kökünden gelen barˀat برءة z "1. diploma, ferman, belge, 2. İslam inancında Kuran'ın dünyaya indirildiği gece" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice brīth ברית z "sözleşme, ahit, özellikle tanrının İsrailoğullarına ve onların peygamberlerine verdiği ahit" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça brk kökünden gelen barakat بركة z "Allah’ın verdiği nimet, bolluk, verimlilik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice bərākā veya bərāktā ברכא/ברכתא z "1. diz çökerek yapılan dua, 2. nimet, bolluk, verimlilik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen bərakah ברכה z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük İbranice berek ברך z "diz" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça bdˁ kökünden gelen bidˁat بدعة z "1. yenilik, icat, 2. dinde yeni usul çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça badaˁa بدع z "yenilik yaptı, icat etti" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için bidayet maddesine bakınız.
Arapça bny kökünden gelen bunyat بنية z "yapı, strüktür, özellikle bedenin yapısı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça banā بنا z "inşa etti" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için bina maddesine bakınız.
Arapça cls kökünden gelen calsat جلسة z "oturum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça culūs جلوس z "oturma" sözcüğünün ismi merresidir. Daha fazla bilgi için cülus maddesine bakınız.
Arapça cmˁ kökünden gelen camāˁat جماعة z "topluluk, toplantı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için cem maddesine bakınız.
Arapça cmr kökünden gelen camrat جمرة z "1. kor, köz, 2. Şubat ayında artan sıcaklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice gamərā "kor, köz" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen gumāru sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça cnn kökünden gelen cannat جنّة z "kutsal kitaplarda adı geçen bahçe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice gannā veya ganntā גנא/גנתא z "bahçe" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #gnn גננ z "koruma, kapatma, etrafını çevirme" kökünden türetilmiştir. (NOT: Aramice/Süryanice kök Akatça ganānu "korumak, etrafını çevirmek" fiili ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için cin1 maddesine bakınız.
Arapça cbh kökünden gelen cabhat جبهة z "1. alın, 2. bir şeyin ön tarafı, yüz" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice gobha גבה z "yüksek" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #gbh גבה z "yüksek veya çıkık olma" kökünden türetilmiştir. )
Arapça crḥ kökünden gelen cirāḥat جراحة z "yara" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için cerh maddesine bakınız.
Arapça crd kökünden gelen carīdat جريدة z "1. soyulmuş şey, soymuk, yonga, yaprak, tabaka, 2. kâğıt tabakası" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için cirit maddesine bakınız.
Arapça cḏb kökünden gelen caḏbat جذبة z "tasavvufta bilinçten arınma hali" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için cezb maddesine bakınız.
Arapça cḏw kökünden gelen caḏwat جذوة z "1. ateş parçası, kor, 2. ateşten köz almaya yarayan çubuk" sözcüğünden alıntıdır.
Bu arama sonucu toplam 32 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.