Eran - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Eran Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça fwr kökünden gelen fawarān فوران z "kaynama, patlama, fışkırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fāra فار z "kaynadı" fiilinin masdarıdır.
İngilizce boomerang "Avustralya yerlilerine özgü helezoni kesimli çubuk" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük bir Avustralya yerli dilinde bir sözcükten alıntıdır.
Farsça cān جان z "can" ve Farsça sipurdan, sipār سپر z "ısmarlamak, tevdi ve teslim etmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için can, sipariş maddelerine bakınız.
Farsça pastānkārānī پستانكارانى z "en kötüsünü yapana yakışan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça pastān پستان z "aşağılar, kötüler" (NOT: Bu sözcük Farsça past پست z "aşağı" sözcüğünün çoğuludur. ) ve Farsça kār كار z "yapan, eden" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için pes, +kâr maddelerine bakınız.
Farsça tarāne ترانه z "çalgı sesi, gürültü, velvele" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca différentiel "1. diferansiyel hesap, 2. bir hareketi ayrı hızda dönen iki aksa taşıyan mekanizma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca différence "fark, farklılaşma" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince differre, dilat- "ayırmak, dağıtmak, farklı kılmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince ferre, lat- "taşımak" fiilinden di+2 önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bher-1 "taşımak, getirmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için fertilite maddesine bakınız.
Fransızca conférence "danışma toplantısı, kamuya açık bilgilendirme konuşması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince conferentia "(fikirleri) bir araya getirme, müşavere" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince conferre, collat- "bir araya getirmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince ferre, lat- "getirmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fertilite maddesine bakınız.
Fransızca référence "başvuru" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince referentia "geri-taşıma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince referre "geri taşımak, geri getirmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince ferre, latus "getirmek, taşımak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fertilite maddesine bakınız.
Fransızca révérence "1. saygı, hürmet, 2. saygıyla eğilme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen reverentia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince revereri "hürmet duymak, saygı göstermek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince vereri "saygı göstermek, gözetmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wer-4 "gözetmek, kollamak" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca tolérance "tahammül" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca tolérer "kaldırmak, tahammül etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen tolerare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *telə-es- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *telə- "kaldırmak, tartmak, ağırlık taşımak" kökünden türetilmiştir.
İngilizce veranda veya verandah "zemin katında avluya veya bahçeye bakan parmaklıklı taraça" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Modern Hintçe aynı anlama gelen varanda veya baranda sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Portekizce baranda "parmaklık" sözcüğünden alıntıdır.
Yeni Latince referendum "baş vurulacak şey, halk oyuna başvurma" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince referendus "(yetkili mercie) geri götürülecek, (görüş için) baş vurulacak" sözcüğünün nötr halidir. Bu sözcük Latince referre, relat- "geri götürmek, başvurmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince ferre, lat- "götürmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fertilite maddesine bakınız.
Yeni Yunanca ksirándiro ξηράνδιρο z "kuru erzak deposu" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ksiros ξηρός z "kuru" ve Yeni Yunanca ándiro άνδηρο z "seki, balkon" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için musandıra maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 13 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.