Erak - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Erak Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça rḳḳ kökünden gelen maraḳḳ veya marāḳḳ مرقّ/مراقّ z "karnın veya kulağın en nazik ve duyarlı kısmı" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça raḳḳa رقّ z "inceldi, incelik ve duyarlık gösterdi" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için rikkat maddesine bakınız.
Arapça rḳy kökünden gelen taraḳḳī ترقّي z "yükselme, ilerleme, gelişme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḳy veya ruḳiyy رقى/رقىّ z "tırmanma, yükselme" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır.
Farsça parāgande پراگنده z "dağınık, saçılmış, parça parça" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen paragandak sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Proto-İranca (Ana-İranca) yazılı örneği bulunmayan *pari-kāna- "'çepeçevre-atılmış'" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Proto-İranca (Ana-İranca) yazılı örneği bulunmayan *kan- "atmak" kökünden per+2 önekiyle türetilmiştir.
İngilizce hyperactive "aşırı hareketli (kişi veya çocuk)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce active sözcüğünden hiper+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aktif maddesine bakınız.
İngilizce interactive "etkileşimli" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to interact "etkileşmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince agere,act- "etmek, eylemek" fiilinden inter+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aksiyon maddesine bakınız.
Arapça hmm kökünden gelen ahamm أهمّ z "daha önemli, çok önemli" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça hamm همّ z "merak etme, önemseme, ilgilenme" sözcüğünün tafdilidir.
Fransızca fanfare "gürültülü bando müziği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca fanfaronnade "şatafat, pahalı ve gürültülü gösteriş" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İspanyolca fanfarrón "şatafat meraklısı, gösterişçi kimse" sözcüğünden türetilmiştir. İspanyolca sözcük Arapça farfarat فرفرة z "(hayvan, özellikle tavus kuşu) tüylerini kabartma" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça farfara فرفر z "tüylerini kabarttı" fiilinin masdarıdır.
Arapça css kökünden gelen mutacassis متجسّس z "tecessüs eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tacassus تجسّس z "merak etme, eliyle yoklama" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) failidir. Daha fazla bilgi için casus maddesine bakınız.
Arapça css kökünden gelen tacassus تجسّس z "merak etme, elle yoklama, araştırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen cass جسّ z sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için casus maddesine bakınız.
Fransızca gourmet "yemeğe ve içmeye meraklı kişi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca grommet veya groumet "şarap servisi yapan görevli, vale" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski İngilizce grom "hizmetçi, servis elemanı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Yeni Latince hydra "polip" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca ʰýdra ὕδρα z "mitolojide Herakles'in öldürdüğü çok başlı su yılanı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰýdōr ὕδωρ z "su " sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için hidro+ maddesine bakınız.
Fransızca débit "1. dilimleme, perakende satma, azar azar verme, 2. belli bir sürede akan sıvı hacmi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca débiter "tomruğu kereste haline getirmek, perakende satmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Norsça (Vikingce) yazılı örneği bulunmayan *biti "kütük, kalın ağaç gövdesi" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir.
Fransızca détail "1. perakende (satış), 2. ayrıntı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca détailler "kesip ayırmak, perakende satmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca taille "kesim" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dalya1 maddesine bakınız.
Fransızca touriste "zevk ve merak için gezen kimse" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce tourist "1. Avrupa ülkeleri turuna (grand tour) çıkan kimse [xviii], 2. zevk ve merak için gezen kimse [xix]" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca tour "dolaşma, döngü" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tur1 maddesine bakınız.
Türkçe dilinden alınan külliyat kelimesi Başlıca şair ve nasirleri tamamıyla öğrenmek için külliyat okumak merakına düştüm.” - Y. K. Beyatlı anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.