Ensi - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ensi Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça nsχ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *mustansiχ مستنسخ z "istinsah eden, nüsha yazan, kopist" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nasaχa "kopya etti, nüsha çıkardı" fiilinin istifˁāl vezni (X) failidir. Daha fazla bilgi için istinsah maddesine bakınız.
Arapça nsḳ kökünden gelen tansīḳ تنسيق z "dizme, düzenleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen nasḳ نسق z sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır.
Arapça nsb kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *tansīb تنسيب z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nisbat veya nasab نسبة/نسب z "uygunluk, orantı" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için nisbet maddesine bakınız.
Fransızca principe "ilke" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince principium "bir şeyin başı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince primus "önce" ve Latince capere, capt- "almak, tutmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için prima, kapasite maddelerine bakınız.
Arapça dustūr دستور z "ilke, prensip, kanun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça dastūr دستور z "ferman" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için +dan2 maddesine bakınız.
Arapça sˁtr kökünden gelen saˁtar سعتر z "kekiğe benzer bir bitki, satureia hortensis" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen zawtr זותר z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen satureia sözcüğü ile eş kökenlidir.
Farsça çāy چاى z "1. yapraklarından içecek yapılan bir bitki, camellia sinensis, 2. bu bitkiden yapılan içecek" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. (NOT: Farsça sözcük Rusça aynı anlama gelen çay sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Çince aynı anlama gelen ça'z sözcüğünden alıntıdır.
Eski Türkçe yelpi- "(kesik ve düzensiz şekilde) esmek, yelpazelenmek" fiilinden +? sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için yel maddesine bakınız.
Fransızca chaos "mutlak düzensizlik hali" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca χáos, χaot- χάος, χαοτ- z "büyük boşluk, uçurum, yeryüzü yaratılmadan önce varolan boşluk" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ghau- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ghēu- "boşluk" kökünden türetilmiştir.
İngilizce colophon "kitabın yazım veya basım bilgilerinin bulunduğu son sayfa" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen colophon sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kolophōn κολοϕών z "1. dağ zirvesi, doruk, taç, 2. kitabın sonunda müstensih adının verildiği 'taç sayfası'" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *koln-bho- biçiminden türetilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kel-4 "yükselmek, çıkmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ekselans maddesine bakınız.
Fransızca densité "yoğunluk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen densitas sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince densus "yoğun" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dens-2 biçiminden evrilmiştir.
Fransızca intensif "yoğun" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince intendere, intens- "germek, zorlamak, abartmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tansiyon maddesine bakınız.
Fransızca hypertension "yüksek kan basıncı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca tension "gerilim, kan basıncı" sözcüğünden hiper+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tansiyon maddesine bakınız.
Fransızca caoutchouc "kauçuk bitkisi, hevea brasiliensis, bu bitkinin zamkından elde edilen elastik madde" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1745 La Condamine, Fr. seyyah.) Fransızca sözcük G. Amerika dillerinden Tupi dilinde aynı anlama gelen caucho sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca eau de cologne "'Köln suyu', Köln kentinde 1709'dan itibaren Johann Maria Farina ve varisleri tarafından üretilen alkollü esans" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Cologne "Almanya'da bir kent, Köln" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen Colonia Agrippinensis özel adından evrilmiştir. Bu sözcük Latince colonia "koloni" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için koloni maddesine bakınız.
Fransızca milice "yedek veya düzensiz askeri birlik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince militia "sivil halktan toplama asker" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince miles, milit- "asker" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca hortensia "bir süs çiçeği" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Theodore Commerson, Fr. botanikçi (1727-1773).) Fransızca sözcük Hortense Lepaute "Commerson'un arkadaşı olan bir kadın" özel adından türetilmiştir.
Fransızca pension "1. ücret, maaş, rant, akar, 2. kiralık oda" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince pensio "1. tartı, 2. ödeme, ücret" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince péndere, pens- "1. asmak, 2. terazi ile tartmak, özellikle gümüş para tartmak, 3. (dolayısıyla) para ödemek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)pen- "sarkıtmak, asmak, tartmak" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca paysage "kır manzarası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca pays "1. kır, taşra, 2. ülke" sözcüğünden +age sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince pagensis "kırsala ait olan" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince pagus "kır, taşra" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pagan maddesine bakınız.
Fransızca suspension "asma, asılma, asılı durma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen suspensio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince suspéndere, suspens- "asmak, aşağı sarkıtmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince pendére, pens- "sarkıtmak" fiilinden sub+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pansiyon maddesine bakınız.
Fransızca tension "1. gerilim, 2. kan basıncı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince tensio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince tendere, tens- "germek, uzatmak, yaymak, çadır kurmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ten- "çekmek, germek, uzun" biçiminden evrilmiştir.
İngilizce guerrilla "1. düzensiz savaş, 2. gerilla savaşçısı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca guerrilla "'küçük savaş', İspanya'da 1806-1812 Napoleon harbi sırasında kullanılan düzensiz savaş yöntemlerine verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca guerra "savaş" sözcüğünün küçültme halisidir. İspanyolca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *werra- "kavga, karmaşa, savaş" sözcüğünden alıntıdır. Germence sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wers-1 "kargaşa" biçiminden evrilmiştir.
İspanyolca maté "yerba mate (ilex paraguayensis) bitkisinin yapraklarından elde edilen sıcak içecek" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük G. Amerika dillerinden Guarani dilinde aynı anlama gelen mate sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce silage "siloda bekletilerek mayalanan hayvan yemi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce aynı anlama gelen ensilage sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce silo "silindir şeklinde tahıl deposu" sözcüğünden +age sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için silo maddesine bakınız.
Yeni Latince latex "Hevea brasiliensis ağacının özsuyundan elde edilen kauçuk hammaddesi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1730 La Condamine ve Fresneau, Fr. bilim adamları.) Latince sözcük Latince latex "su, sıvı, özsuyu" sözcüğünden alıntıdır.
Türkçe dilinden alınan sarma kelimesi Evlerindeki düzensizliğin, yozlaşmanın ve erinçsizliğin her yanı sarmasının yaratıcısı annesiydi. - M. Uyguner anlamındadır. Türkçe dilinden alınan sarma kelimesi Sarma yay. anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde (yiyecekler) sarma anlamına gelir.
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.