Enna - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Enna Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça Amn kökünden gelen āmannā آمنّا z "inandık, güvendik (birinci çoğul şahıs)" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça āmana آمن z "inandı, güvendi" fiilinin ifˁāl vezni (IV)idir. Daha fazla bilgi için emanet maddesine bakınız.
Farsça namāz نماز z "temenna, namaz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen namaç veya namāz sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde nəmah- "temenna, ibadet" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Fransızca antenne "1. böcek duyargası, 2. elektromanyetik alıcı ve verici anteni" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince antenna "böcek duyargası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince antenna veya antemna "yelken direği" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Yeni Latince iridium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Smithson Tennant, İng. kimyacı (1761-1815).) Latince sözcük Eski Yunanca íris, irid- ίρις, ιριδ- z "gökkuşağı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için iris maddesine bakınız.
Yeni Latince osmium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1803 Smithson Tennant, İng. kimyacı.) Latince sözcük Eski Yunanca osmē οσμη z "pis koku" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *od-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *od- "pis kokmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca biénnale "iki yılda bir tekrarlanan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince biennus "iki yıllık süre" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince bi- "iki" ve Latince annus "yıl" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için bi+3 maddesine bakınız.
İngilizce brandy "şarabın damıtılmasıyla elde edilen içki" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Holandaca brandewijn "yakılmış şarap" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Holandaca branden "yakmak" fiilinden türetilmiştir. Holandaca fiil Germence yazılı örneği bulunmayan *brennan, brand- "yanmak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷher- veya *gʷhr- "yanmak" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için termo+ maddesine bakınız.
Sanskritçe namastē "'sana boyun eğiyorum', Hintçe selam sözü" sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Sanskritçe namas नमस् z "boyun eğerek saygı gösterme, temenna etme" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için namaz maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 8 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.