Endi - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Endi Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Ar (Mağr) bandir بندر z "1. Mağrip müziğine özgü, keçi derisinden imal edilen geniş yüzeyli davul, 2. rezonans amacıyla bu davulun iç kısmına gerilen ip" sözcüğünden alıntıdır. sözcük Fransızca timbre veya tymbre "(ortaçağ müziğinde) 1. Mağrip müziğine özgü, keçi derisinden imal edilen geniş yüzeyli davul, 2. rezonans amacıyla bu davulun iç kısmına gerilen ip" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça mandil مندل z "peçete, peşkir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen manṭiliyūn מנטליון z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mantēlion μαντήλιον z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince aynı anlama gelen mantēle veya mantellum sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince manus "el" ve Latince terg- "silmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için manüel, deterjan maddelerine bakınız.
Arapça hnds kökünden gelen muhandis مهندس z "arazi ölçen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça handasat هندسة z "arazi ölçme, geometri" sözcüğünün failidir. Daha fazla bilgi için hendese maddesine bakınız.
Eski Türkçe kentü sözcüğünden evrilmiştir.
Orta Yunanca avthéntis αυθέντης z "bey, sahip, mevla, Bizans'ta bir saygı unvanı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca authéntēs αυθέντης z "reşit ve mümeyyiz kişi, vekil olmayan, asil" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca authéntō αυθέντω z "sorumluluk ve yetki sahibi olmak" fiilinden türetilmiştir.
Orta Yunanca mandrákion μανδράκι z "'ağılcık', liman ağzına inşa edilen koruma suru" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca mándra μάνδρα z "ağıl, etrafı çevrili alan" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için mandıra maddesine bakınız.
Fransızca syndicat "ortak bir çıkarı korumak için kişi veya şirketlerin kurduğu birlik, meslek örgütü, kredi konsosriyumu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince syndicus "kayyım, alacaklıların haklarını temsil etmek için mahkeme tarafından tayin edilen kimse" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca sýndikos σύνδικος z "avukat, hukuki vekil, özellikle bir topluluğun haklarını savunan temsilci" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca dikē δικη z "hukuk, yargı" sözcüğünden syn+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dikā- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deik- "işaret etmek, belirtmek, adını koymak, resmen ilan etmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dijital maddesine bakınız.
Yeni Yunanca vukéndron sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca boukéntron βουκέντρον z "öküz dürtmek için kullanılan sivri sopa" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca boús βούς z "sığır, öküz" ve Eski Yunanca kéntron κέντριον z "sivri uç" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için buffalo, santra maddelerine bakınız.
Farsça andīşe أنديشه z "düşünce, kaygı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen hantēşak veya hantēşişn sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) hantēşītan "düşünmek, kaygılanmak" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca indication "belirti, belirtme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince indicare "belirtmek, işaret etmek, ifşa etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince index, indic- "işaret parmağı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dijital maddesine bakınız.
Fransızca indice "gösterge" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen index, indic- sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için endeks maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce syndication "1. şirket veya kişilerin ortak bir çıkar için işbirliği yapması, 2. bankaların kredi riskini paylaşmak için uyguladığı bir işbirliği yöntemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ve İngilizce syndiquer veya to syndicate fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sendika maddesine bakınız.
Fransızca chemin de fer "demir yolu" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca chemin "yol" ve Fransızca fer "demir" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ferforje maddesine bakınız.
İngilizce brandy "şarabın damıtılmasıyla elde edilen içki" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Holandaca brandewijn "yakılmış şarap" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Holandaca branden "yakmak" fiilinden türetilmiştir. Holandaca fiil Germence yazılı örneği bulunmayan *brennan, brand- "yanmak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷher- veya *gʷhr- "yanmak" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için termo+ maddesine bakınız.
Sanskritçe gāndhāra गान्धार z "1. Hindistan'da bir ülke, bugün Afganistan'da Kandahar bölgesi, 2. kenevir bitkisinin uçları" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Sanskritçe sözcük Sanskritçe gandh- गन्ध् z "sivri, diken, batmak" fiilinden türetilmiştir.

Notice: Undefined variable: kac_tanim_arama in /var/www/www.etimolojiturkce.com/htdocs/search.php on line 110
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.