En Büyük - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

En Büyük Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁẓm kökünden gelen aˁẓam أعظم z "daha büyük, en büyük" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ˁaẓīm عظيم z "büyük" sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için azamet maddesine bakınız.
Arapça akābir أكابر z "büyükler, önde gelenler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kbr kökünden gelen akbar أكبر z "daha büyük, en büyük" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için ekber maddesine bakınız.
Arapça kbr kökünden gelen akbar أكبر z "çok büyük, en büyük" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kibir maddesine bakınız.
Arapça kfn kökünden gelen kafan كفن z "cenazeyi örten dikişsiz bez" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca kóphinos κόφινος z "hasır veya çubuktan örülen büyük sepet, küfe" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için küfe maddesine bakınız.
Arapça ṣdr kökünden gelen ṣadr صدر z "1. göğüs, 2. kaynak, suyun başı, başlangıç, bir şeyin ön tarafı, önder, başbuğ, ferman kaynağı" ve Arapça aˁẓām أعظام z "en büyük" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için sudur, azami maddelerine bakınız.
Arapça ṭūfān طوفان z "mitolojide sözü edilen büyük su baskını, Nuh tufanı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ṭūphān טופן z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #ṭwp טופ z "taşma, su basma, sel olma, suda boğulma" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tavaf maddesine bakınız.
Farsça mihtar مهتر z "en büyük, üstün, üst düzey görevli" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) mih veya mēh مه/ميه z "büyük" sözcüğünün tafdilidir. Bu sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen magh- sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *megh veya *meg- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için maksi+ maddesine bakınız.
Rusça bol'şevik "'azamici', Rus Sosyal Demokrat Partisinin maksimum devrimci programı savunan hizbi (1903)" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça bol'şiy "daha büyük, en büyük, azami" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Rusça bol'şoy "büyük" sözcüğünden türetilmiştir. Rusça sözcük Eski Slavca bolişi sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen maxi+ "en büyük" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen maximus sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince magnus "büyük" sözcüğü ile eş kökenlidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mag-no- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *meg- kökünden türetilmiştir.
İngilizce brunch "öğle yemeği ile birleştirilen büyük kahvaltı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce breakfast "kahvaltı" ve İngilizce lunch "öğle yemeği" sözcüklerinin bileşiğidir.
Latince maximum "en büyük nicelik" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince maximus "en büyük" sözcüğünün abartı (superlative) hal nötr halidir. Daha fazla bilgi için maksi+ maddesine bakınız.
Moğolca aymag "aşiretten küçük ve aileden büyük birim, klan, kabile" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca ayl "aile, hane halkı, oba" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Moğolca ay "sınıf, tabaka, tür" sözcüğünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 12 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.