Elektro - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Elektro Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca électrode "anod ve katod" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca électr(o)- ve Eski Yunanca ʰódos ὁδος z "yol" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için elektrik, odo+ maddelerine bakınız.
Fransızca électrolyse "kimyasal bir maddeyi elektrikle ayrıştırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca lýsis λύσις z "çözme" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca lúō, lys- λύω, λυσ- z "çözmek" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için elektrik, analiz maddelerine bakınız.
Fransızca électro+ veya İngilizce sadece bileşiklerde görülen electro+ "elektrik" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için elektrik maddesine bakınız.
Fransızca électrocardiographe veya İngilizce electrocardiograph "kalp elektriğini kaydeden cihaz" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için elektrik, kardiyo+, +graf maddelerine bakınız.
İngilizce electron "elektrik yükü taşıyan atomik zerre" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1891 J.D.Stoney, İng. fizikçi.) İngilizce sözcük İngilizce electric sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için elektrik maddesine bakınız.
İngilizce electronic "1. elektrona ilişkin (1902), 2. gaz veya yarıiletken ortamda elektron akımı yoluyla aygıtların yönetimine ilişkin (y. 1930)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce electron sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için elektron maddesine bakınız.
İngilizce e-mail veya email "elektronik posta" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1982.) İngilizce sözcük İngilizce electronic ve İngilizce mail "1. çanta, özellikle yolcu veya posta çantası, 2. posta" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Eski Fransızca male "çanta, heybe" sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Germence bir sözcükten alıntıdır. ) Daha fazla bilgi için elektronik maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce anode "pozitif elektrot" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Michael Faraday, İng. fizikçi (1791-1867).) Fransızca sözcük Eski Yunanca ánodos άνοδος z "ileri veya yukarı yol" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰodós ὁδός z "yol" sözcüğünden ana+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için odo+ maddesine bakınız.
Fransızca antenne "1. böcek duyargası, 2. elektromanyetik alıcı ve verici anteni" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince antenna "böcek duyargası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince antenna veya antemna "yelken direği" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Fransızca électrique veya İngilizce aynı anlama gelen electric sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Yeni Latince vis electrica "'kehribarî güç', kehribar ve benzeri maddelerde bulunan kıvılcımlanma özelliği" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1600 William Gilbert, İng. doğabilimci.) Latince deyim Eski Yunanca ēlektrikós ηλεκτρικός z "kehribarsal" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ēlektron ήλεκτρον z "kehribar" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir.
Fransızca cathode "negatif elektrot" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca káthodos κάθοδος z "aşağı veya geri yol" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰodós ὁδός z "yol" sözcüğünden kata+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için odo+ maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce cycle "1. çember, döngü, tekerlek, 2. elektromanyetik dalga birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince cyclus "çember, döngü, tekerlek" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kýklos κύκλος z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kʷekʷlo-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷel-1 "dönmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için çark maddesine bakınız.
Fransızca fréquence "1. tekrarlanma sıklığı, 2. elektromanyetik dalga sıklığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince frequentia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince frequens, t- "sık, sıkışık, kalabalık" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhrekʷ- "tıkmak, sıkmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fars maddesine bakınız.
Fransızca moduler "1. müzikte ses perdesini değiştirmek, 2. bir elektromanyetik sinyali dalgalandırmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince modulari fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince modulus "müzikte ölçü" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için modül maddesine bakınız.
Fransızca résolution "baskı veya elektronik ekranda görüntü yoğunluğu" veya İngilizce resolution "çözüm, çözünüm, baskı veya elektronik ekranda görüntü yoğunluğu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince resoluere "çözmek, unsurlarına ayrıştırmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince soluere, solut- "gevşetmek, çözmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için solüsyon maddesine bakınız.
İngilizce mouse "fare, fare şeklinde elektronik gösterge cihazı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence mūs "fare" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mūs sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için miyo+ maddesine bakınız.
İngilizce unplugged "1. fişi çekilmiş, 2. elektronik amplifikasyon olmaksızın çalınan canlı müzik" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce plug "1. tıpa, tıkaç, 2. elektrik fişi" sözcüğünden un+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Germence biçiminden evrilmiştir.
İngilizce bionic "canlı organizmalara ait özellikleri mekanik ve elektronik sistemlere uygulama disiplini" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1958 Jack Steele, Amer. mühendis.) İngilizce sözcük İngilizce bio-electronic sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için biyo+ maddesine bakınız.
İngilizce buffer "1. tampon, çarpışma etkisini yumuşatan ara birim, 2. elektronik iletişimde ara depolama birimi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to buff "küt ve boğuk ses çıkarmak" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.
İngilizce copy-paste "kopyala yapıştır, elektronik ortamda bir nesneyi çoğaltıp taşıma işlemi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce copy "kopyalama" ve İngilizce paste "1. yapıştırıma hamuru, kola, 2. yapıştırma" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük İtalyanca pasta "hamur, bulamaç" sözcüğünden alıntıdır. ) Daha fazla bilgi için kopya, pasta maddelerine bakınız.
İngilizce DVD "1995'te Phillips, Sony, Toshiba ve Panasonic tarafından geliştirilen elektronik kayıt diski" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce digital versatile disk sözcüğünün kısaltmasıdır.
İngilizce fax sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce facsimile "elektronik görüntü gönderme cihazı" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Latince fac "yap" (NOT: Latince sözcük Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden türetilmiştir. ) ve Latince similis "benzer, tıpkı" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için faktör, simülasyon maddelerine bakınız.
İngilizce modem "sesi elektronik sinyallere ve elektronik sinyalleri sese çeviren aygıt" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce modulator demodulator deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce modulate "modüle etmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için modüle maddesine bakınız.
İngilizce port "1. kapı, liman, 2. elektronikte input veya output kapısı" sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce reset "yeniden kurma, elektronik cihazlarda sıfırlama işlemi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce set "kurma, ayağa kaldırma" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için set2 maddesine bakınız.
İngilizce reverb "elektronik ses tekniğinde yankı efekti" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce reverberate "1. geri tepmek (esk.), 2. yankılanmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince verberare "kırbaçlamak, dövmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Latince fiil Latince verber "kırbaç" sözcüğünden türetilmiştir.
İngilizce cyclotron "atom partiküllerini dairesel hareketle hızlandırma aygıtı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1929 Ernest Lawrence, Amer. fizikçi.) İngilizce sözcük İngilizce cycle "daire" ve İngilizce electron sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için sikl, elektron maddelerine bakınız.
Tr elektronik fon transferi "bankalararası bir ödeme sistemi" deyiminden türetilmiştir.
Tr mobil elektronik sistem entegrasyonu deyiminden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mobil maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 30 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.