Ekr - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ekr Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça akrad اكرد z "Kürtler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kurd كرد z "Kürt" sözcüğünün çoğuludur.
Arapça krm kökünden gelen akram أكرم z "daha cömert, en cömert" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça karīm "cömert" sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için kerim maddesine bakınız.
Arapça krh kökünden gelen makrūh مكروه z "iğrenç, İslam hukukunda haram olmadığı halde çirkinliğinden ötürü kaçınılması gereken şey" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kerh maddesine bakınız.
Arapça nakrat نكرة z "bilinmeyen şey, belirsizlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nukr نكر z "bilmeme, inkâr etme" sözcüğünün ismi merresidir.
Arapça krr kökünden gelen takrār تكرار z "geri gelme, yineleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen karr كرّ z sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için kere maddesine bakınız.
Arapça krs kökünden gelen takrīs تكريس z "temel atma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kursī "taht, kaide, pedestal" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için kürsü maddesine bakınız.
Eski Türkçe kekre sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca nécro+ veya İngilizce sadece bileşiklerde görülen necro+ "ölü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca nekrós νεκρός z "ölü, ceset" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nek-ro- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nek-1 "ölüm" kökünden türetilmiştir.
Fransızca nécrose "doku veya hücre ölümü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca nekrósis νεκρόσις z "ölüm hali" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca nekróō νεκρόω z "ölmek" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için nekro+ maddesine bakınız.
Fransızca écran "siper, paravan, perde" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Fransızca sözcük Holandaca skerm "siper, kalkan" sözcüğünden alıntıdır. ) Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skermaz "korugan, siper, kalkan" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca écru "ketenin beyazlatılmadan önceki rengi, açık bej" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca cru "çiğ" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince crudus "çiğ" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *krū-do- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kreuə- "çiğ et" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kreozot maddesine bakınız.
Fransızca recréation "eğlence, istirahat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince recreatio "canlanma, tazelenme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince recreare "canlandırmak, taze hayat vermek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince creare, creat- "can vermek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kreasyon maddesine bakınız.
Fransızca secrétion "salgı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince secernere, secret- "ayrışmak, (sıvı) süzülmek, salgılamak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince cernere, cret- "ayırmak" fiilinden se+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sertifika maddesine bakınız.
Fransızca secrétaire "kâtip" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince secretarius "sır kâtibi, özel kalem müdürü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince secretus "ayrı, saklı" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince cernere, cret- "ayırmak" fiilinden se+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sekresyon maddesine bakınız.
Türkçe sözcük, Ad halinde hile anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan mekr kelimesi arapça anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.