Ej - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ej Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Kürtçe (Kurmanci) dengbêj "şarkıcı" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) deng "ses" ve Kürtçe (Kurmanci) bêj "söyleyen, ses veren" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) gotin, bêj- "söylemek" fiilinden türetilmiştir. Kürtçe fiil Avesta (Zend) dilinde vak-, vaç- "seslenmek, söylemek" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wekʷ- biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için avaz maddesine bakınız.
Farsça ajdahāk veya ajdahā أژدهاك/أژدها z "İran mitolojisinde efsanevi yılan-kral, dragon" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aji-dahāk "yılan-kral, Dahak" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen aji-dahāka- sözcüğünden alıntıdır. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde aji "yılan" sözcüğünden türetilmiştir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *eghi- veya *angʷhi- biçiminden evrilmiştir.
Fransızca élégie "ağıt tarzında edebi eser" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen elegeía ελεγεία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca élegos έλεγος z "ağıt" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca paraplégie "felç, özellikle belden aşağısını etkileyen felç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen paraplēgía παραπληγία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca paraplēks παραπληξ z "felçli" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca plēssō, plēg- πλησσω, πληγ- z "vurmak, dövmek, yaralamak" fiilinden para+1 önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *plāk-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *plāk-2^ "vurmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca stratégie "ordu yönetme sanatı, sevkülceyş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca stratēgía στρατηγία z "kumandanlık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca stratēgós στρατηγός z "kumandan, general" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca stratós στρατός z "ordu" ve Eski Yunanca ágō άγω z "sürmek, sevketmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için aksiyon maddesine bakınız.
Farsça pijmurde پژمرده z "solmuş, buruşuk, hırpalanmış" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça pijmurdan پژمردن z "solmak, eskimek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Farsça pij پژ z "buruşuk, eski" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Fransızca arpège "müzikte bir akoru oluşturan notaların ardarda çalınması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca arpeggio "arp çalma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca arpa "arp" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için arp maddesine bakınız.
Fransızca beige "bir renk" sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce deja vu "bir anı daha önce yaşamış olma duygusu" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim Fransızca déjà vu "'daha önce görüldü', bir anı daha önce yaşamış olma duygusu" deyiminden alıntıdır.
Fransızca dégénérer "soysuzlaşmak, soysuzlaştırmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen degenerare fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince genus "soy" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için jenerasyon maddesine bakınız.
Fransızca éjaculation "(aniden ve keskin şekilde) fışkırtma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen eiaculatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince iaculari "(mızrak veya ok) fırlatmak" fiilinden +tion sonekiyle ex+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince iaculum "mızrak" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince iacere, iact- "atmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için jet maddesine bakınız.
Fransızca collège "1. bir üniversiteyi oluşturan loncaların her biri [esk.], 2. yüksek okul" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince collegium "tüzel kişilik, lonca, ortaklık" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince collēgāre "ortak yükümlülük yüklenmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince lēgāre "yükümlülük yüklemek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için delege maddesine bakınız.
Fransızca cortége sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca corteggio "hükümdarın maiyeti, saray erkânı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca corte "avlu, saray" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kort maddesine bakınız.
Fransızca légende "1. destan, 2. açıklayıcı yazı, tarifname, resim veya harita altyazısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince legenda "okunacak şeyler" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince legendum "okunacak şey" sözcüğünün çoğuludur. Latince sözcük Latince legere, lect- "2. okumak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için lejyon maddesine bakınız.
Fransızca légitime "meşru, hukuka uygun" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince legitimus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince lex, leg- "kanun" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için legal maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.