Eir - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Eir Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ṣafīr صفير z "mavi renkli bir süs taşı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sáppheiros σάπφειρος z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen sapīr ספיר z sözcüğünden alıntıdır. Aramice/Süryanice sözcük Sanskritçe sanipriya शनिप्रिय z "'Satürn'ün sevdiği', a.a." sözcüğünden alıntıdır.
Eski Yunanca agorá veya agýris αγορά/αγύρις z "toplanma yeri, kamuya ait açık alan, meydan, çarşı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ageírō αγείρω z "toplanmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *əger- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ger- "toplanmak, toplu halde olmak, sürü, güruh" kökünden türetilmiştir.
Fransızca empirique "deney ve gözleme dayanan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca empeirikós εμπειρικός z "teoriye değil deneye dayanmayı sabunan bir tıp ekolü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca empeiría εμπειρία z "deneyim" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca peiráō πειράω z "denemek, teşebbüs etmek" fiilinden en+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *perya- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-3 "sınamak, tehlikeye girmek veya sokmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca aorte "ana atardamar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aortē αορτη z "yukarı çıkan" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Bugünkü anlamda Aristoteles (MÖ 384-322).) Bu sözcük Eski Yunanca aeírō, aer- αείρω, αερ- z "kaldırmak, yukarı çıkarmak" fiilinin dişil (müennes, feminine) halidir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wer-2 "kaldırmak" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca ve İngilizce diaspora "bir ulusun ve özellikle Yahudilerin dünyaya dağılması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca diaspōrá διασπωρά z "saçılma, tamamen yayılma" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca speírō, spor- σπείρω, σπορ- z "saçma, tohum ekme" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sperm maddesine bakınız.
Fransızca ironie "kinaye, alaylı anlatım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca eirōneía ειρωνεία z "bilmezden gelme, ikiyüzlülük etme, asıl maksadını gizleme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca eírō είρω z "söyletmek" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wer-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *werə-3 "söylemek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca météorite "göktaşı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca météore "göğe veya havaya ait" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca metéōron μετέωρον z "gökte veya yüksekte olan şey" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aeírō, aer- "yükselmek, kalkmak" fiilinin nötr halidir. Daha fazla bilgi için aort maddesine bakınız.
Fransızca sirène "canavar düdüğü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1819 Cagniard de la Tour, Fr. mucit.) Fransızca sözcük Eski Yunanca Seirēn σειρήν z "bağırarak gemileri kazaya sürükleyen efsane yaratığı" özel adından türetilmiştir.
Fransızca sperme "1. genel anlamda tohum, 2. dölleme hücresi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca spérma σπέρμα z "'saçım', tohum" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca speírō, spor- σπείρω, σπορ- z "saçmak, tohum ekmek" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sper-4 biçiminden evrilmiştir.
Fransızca spiral "helezoni" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince spiralis sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca speíra σπείρα z "yay, helezon" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sper-2 "(ip) bükmek" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca spore "çiçeksiz bitkilerde tohum işlevi yapan zerre" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca spōrá σπωρά z "tohum ekme, saçma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca speírō, spōr- σπείρω, σπωρ- z "tohum ekmek, saçmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sperm maddesine bakınız.
Fransızca chiropracteur veya İngilizce chiropractor "çıkıkçı, elle tıbbî müdahale yapan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen χeiropraktikós χειροπρακτικός z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca χeír χείρ z "el" ve Eski Yunanca praktikós πρακτικός z "yapan, işleyen" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için şirürji, pratik maddelerine bakınız.
Fransızca chirurgie "cerrahi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca χeirourgeía χειρουργεία z "elle yapılan işlem, ameliyat" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χeír χείρ z "el" ve Eski Yunanca érgon έργον z "çalışma, işleme" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +ürji maddesine bakınız.
Yeni Latince trauma "tıpta bir darbe sonucu oluşan bedensel veya ruhsal yara" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca traûma τραῦμα z "yara" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca teírō τείρω z "bertmek, yaralamak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *terə-1 "delmek, çentmek" biçiminden evrilmiştir.
İngilizce caldera "volkanik çöküntü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Portekizce caldeira "kazan, sıvı metal kazanı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince caldaria sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince calidus "sıcak" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kalori maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.