Egr - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Egr Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁāriyyat عاريّة z "ödünç, eğreti" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ariyet maddesine bakınız.
Eski Türkçe egir "sulak yerde yetişen bir bitki, acorus calamus" sözcüğünden +Ig sonekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: TS)
Fransızca télégraphe veya İngilizce telegraph "uzaktan yazı iletme aracı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1852 E. P. Smith, Amer. mucit.) Bu sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "uzak" ve Eski Yunanca graphē γραφη z "yazı" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için tele+1, +graf maddelerine bakınız.
Fransızca degradé "1. (askeriyede) rütbesi düşürülmüş, 2. (renk) soluk, solan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dégrader "kademe azalmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca grader "kademelendirmek, derecelendirmek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Latince gradus "adım, kademe, derece" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için grado maddesine bakınız.
Fransızca désintegrer "çözmek, çözülmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca integrer "bütünlemek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için entegrasyon maddesine bakınız.
Fransızca intégral "1. bütünsel, tümel, 2. matematikte entegral" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince integralis "bütünsel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince integer "tam, bütün" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için entegrasyon maddesine bakınız.
Fransızca intégration "bütünleme, birbirine ekleyerek bütün haline getirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince integrare "bütünlemek, kusursuz hale gelmek veya getirmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince integer, integr- "dokunulmamış, tam, bütün" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince tangere, tact- "dokunmak" fiilinden in+2 önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *tag- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için takt maddesine bakınız.
Fransızca négroïde "zenciye benzer (ırk)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca nègre "zenci, kara" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen niger, negr- sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nekʷ-ro- "karanlık" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nekʷ-t "gece" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için noktürn, +oid maddelerine bakınız.
Fransızca régression "1. geri gitme, 2. istatistikte bir işlem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen regressio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince regredi, regress- "geri gitmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince gradi, gress- "adım atmak, yürümek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için grado maddesine bakınız.
İtalyanca allegro "şen, neşeli" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *allecrus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince alacer, alacr- "canlı, hareketli" sözcüğünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 10 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.