Edinme - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Edinme Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça ksb kökünden gelen iktisāb إكتساب z "edinme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen kasb كسب z sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kesp maddesine bakınız.
Arapça wrs̠ kökünden gelen irs̠ إرث z "1. varis olma, miras edinme, 2. miras" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen wirs̠ veya wirās̠at ورث/وراثة z sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ˁwd kökünden gelen iˁtiyād إعتياد z "adet edinme, alışma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁādat عادة z "geri gelme, alışkanlık" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır.
Arapça ˁwd kökünden gelen muˁtād معتاد z "alışılmış, adet olmuş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iˁtiyād إعتياد z "alışma, adet edinme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) mefˁuludur.
Arapça ksb kökünden gelen muktasab مكتسب z "edinilmiş, elde edilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iktisāb إكتساب z "edinme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için kesp maddesine bakınız.
Arapça χdm kökünden gelen mustaχdam مستخدم z "istihdam edilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça istiχdām إستخدام z "hizmete koşma, kul edinme" sözcüğünün istifˁāl vezni (X) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için hizmet maddesine bakınız.
Arapça mlk kökünden gelen mustamlak مستملك z "mülk edinilmiş" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça istimlāk إستملاك z "mülk edinme" sözcüğünün istifˁāl vezni (X) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için istimlak maddesine bakınız.
Arapça wṭn kökünden gelen tawaṭṭun توطّن z "bir yeri mesken edinme, vatan edinme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waṭana "ikamet etti" fiilinin tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için vatan maddesine bakınız.
Arapça mlk kökünden gelen tamalluk تملّك z "malik olma, mülk edinme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen milk veya mulk ملك/مُلك z sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için mülk maddesine bakınız.
Arapça wrs̠ kökünden gelen wirās̠at وراثة z "miras edinme, varis olma, miras" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen irs̠ إرث z sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için irs maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Fransızca schéma "model, bir şeyin işleyişini basit çizgilerle gösteren şekil, diyagram" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince schema "1. figür, şekil, özellikle geometrik şekil, 2. retorikte söz sanatlarının her biri" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sχēma σχημα z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca eχō, sχe- εχω, σχε- z "tutmak, edinmek, sahip olmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sgh- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *segh- "tutmak" kökünden türetilmiştir.
İngilizce demo "nümune, müşterinin fikir edinmesi için hazırlanan denemelik ürün" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce demonstration "gösterme" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince demonstrare "bir şeyin bir kısmını veya nümunesini göstermek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince monstrare "göstermek, sergilemek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mostra maddesine bakınız.
Portekizce comprador "tedarikçi, Çin'deki Portekiz ticari kolonilerinde üreticilerden mal satın alan yerli aracı" sözcüğünden alıntıdır. Portekizce sözcük Portekizce comprar "satın almak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince comparāre "düzenlemek, hazırlamak, tedarik etmek, edinmek" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince parāre "hazırlamak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için parite maddesine bakınız.
Venedikçe trattòr "lokantacı, aşçı" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Venedikçe trattar "işlemek, iş yapmak, konu edinmek, meslek edinmek" fiilinin dr. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen tractare fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 16 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.