Ebil - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ebil Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça sbl kökünden gelen sabīl سبيل z "1. yol, rota, 2. (mec.) ahlak veya din yolu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice şəbīl שבילא z "a.a. (her iki anlamda)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #şbl שבל z "götürme, sürme" kökünden türetilmiştir.
Arapça salsabīl سلسبيل z "Kuran'a göre cennette bulunan bol sulu pınar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice sil-şəbīl "kanal yolu, Latince aquaeductus karşılığı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice sil סִל z "oluk, kanal, su yolu" ve Aramice/Süryanice şəbīl שְׁבִיל z "yol" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için sel, sebil maddelerine bakınız.
Fransızca débile "güçsüz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince debilis sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce cheque veya check "üçüncü şahıslara devredilebilen ödeme emri" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen (é)chec sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen scaccus sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Arapça aynı anlama gelen ṣakk صكّ z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen çakk sözcüğünden alıntıdır.
ḥaydar "Erdebil şeyhi, Cüneyd'in oğlu ve Şah İsmail'in babası (ö. 1488)" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Arapça ḥdr kökünden gelen ḥaydar حيدر z "arslan" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça ḳdr kökünden gelen ḳadr قدر z "1. güçlü olma, gücü yetme, 2. kapasite, değer, kıymet, nicelik, ölçü, 3. Ramazan ayının 26cı gecesine verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳadara veya ḳadira قدَر/قدِر z "1. güçlü idi, gücü yetti, -ebildi, 2. (Allah) emretti, buyurdu" fiilinin masdarıdır.
Arapça swġ kökünden gelen masāġ مساغ z "kolaylık, açık kapı, izin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāġa ساغ z "(lokma) yutması kolay idi, kabul edilebilir idi, izinli idi " fiilinin masdarıdır.
Arapça nbw kökünden gelen nubuwwat نبوّة z "nebilik, peygamberlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nabī نبى z "peygamber" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için nebi maddesine bakınız.
Fransızca diapason "1. bir çalgının seslendirebileceği tüm tınıların dizisi, 2. tını kontrol aracı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca dia pasōn χordōn δια πασων (χορδων) z "baştan başa tüm perdeler" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pâs, pan πᾶς, παν(τ)- z "tüm" sözcüğünden dia+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pan+ maddesine bakınız.
Fransızca écologie veya İngilizce ecology "çevrebilim" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca oíkos οίκος z "ev, yakın çevre" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *woik-o- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *weik-1 "klan, kabile, oba " kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +loji maddesine bakınız.
İtalyanca polizza "üçüncü kişilere devredilebilen ödeme emri" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *apodissa sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca apódeiksis απόδειξις z "kanıt, belge, senet" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca deiknými, deig- δεικνύμι, δειγ- z "göstermek" fiilinden +sis sonekiyle apo+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için paradigma maddesine bakınız.
Yeni Yunanca rofitón ροφητόν z "yutulabilen, içilebilen" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen rophētos ροφητος z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca rophéō ροφέω z "yutmak, tek nefeste içine indirmek, hüplemek" fiilinden türetilmiştir.
Farsça kākul veya kākūti كاكل/كاكوت z "yabani zahter" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. (NOT: Farsça sözcük Sanskritçe kukuṭa कुकुट z "yenebilen bir ot (marsilea quadrifolia?)" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. )
Farsça tare تره z "her türlü yaş sebze, yenebilen otlar" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça tar تر z "yaş, taze" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ter2 maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce flexible "esnek, bükülebilir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince flectere, flex- "bükmek, kıvırmak, döndürmek" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca ve İngilizce convertible "dönüşebilen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca converter "çevirmek, dönüştürmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen convertere, convers- fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince vertere, vers- "dönmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için versiyon maddesine bakınız.
(Luftschiff) Graf Zeppelin "Luftschiffbau Zeppelin AG tarafından 1928'de imal edilen yönlendirilebilen uçuş aracının adı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Ferdinand von Zeppelin "Alman sanayici (1838-1917)" özel adından türetilmiştir.
Türkçe sözcük, Ad halinde Ev işleri, duvarcılık, boyacılık gibi alanlarda kullanılan, bir maddeyi kazımaya, yaymaya yarayan, küçük bir kürek veya ucu keskin olmayan, bükülebilen bir bıçak biçiminde metal, ağaç, kemik vb. maddelerden yapılmış araç anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan spatula kelimesi İtalyanca spatola (it) anlamındadır. İngilizce sözcük, Ad halinde spatula anlamına gelir.
Bu arama sonucu toplam 20 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.