Eber - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Eber Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça cabarūt جبروت z "azamet, celal, olağanüstü büyük güç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice gebrūtā גברותא z "güç, iktidar, özellikle tanrının gücü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #gbr גבר z "kabarma, güç gösterme" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için cebir maddesine bakınız.
Arapça ˁbr kökünden gelen muˁtabar معتبر z "itibar edilen, saygı gören" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aˁtabara إعتبر z "saydı, saygı gösterdi" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için itibar maddesine bakınız.
Arapça brˁ kökünden gelen tabarruˁ تبرّع z "farz olandan fazlasını yapma, cömertlik gösterme, bağışlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baraˁa برع z "yükseldi, arttı" fiilinin tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır.
Arapça zabarcad زبرجد z "zümrüt veya topaz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen zmargadā זמרגדא z sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen smáragdos σμάραγδος z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Yunanca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen marakata मरकत z sözcüğünden alıntıdır.
Yeni Yunanca kápari κάπαρι z "çiçeklerinden turşu yapılan bir bitki, capparis spinosa" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kápparis κάππαρις z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḳapar קפר z sözcüğünden alıntıdır.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Farsça tabar تبر z "balta" sözcüğünden alıntıdır.
Farsça zabar زبر z "yukarı, üstten" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça az bar أز بر z "üstten" sözcüğünden evrilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 8 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.