Dw - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Dw Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁdw kökünden gelen ˁadāwat عداوة z "düşmanlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁadā عدا z "düşmanlık etti, saldırıda bulundu" fiilinin masdarıdır.
Arapça bdw kökünden gelen badawī بدوى z "çöl göçeri, bedevi" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça cdl kökünden gelen cadwal جدول z "1. küçük akarsu, su kanalı, 2. düz çizgi, çizgili liste veya tablo " sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cadala جدل z "burdu, ip ördü, gerdi" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için cidal maddesine bakınız.
Arapça cḏw kökünden gelen caḏwat جذوة z "1. ateş parçası, kor, 2. ateşten köz almaya yarayan çubuk" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça dwm kökünden gelen dāˀim دائم z "devam eden, devamlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāma دام z "devam etti" fiilinin failidir. Daha fazla bilgi için devam maddesine bakınız.
Arapça dāˀimā دائما z "devamlı olarak" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça dwm kökünden gelen dāˀim دائم z "devam eden" sözcüğünün zarfıdır. Daha fazla bilgi için daim maddesine bakınız.
Arapça dwr kökünden gelen dāˀir دائر z "bir şey etrafında dönen, deveran eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāra دار z "döndü" fiilinin failidir. Daha fazla bilgi için devir maddesine bakınız.
Arapça dwr kökünden gelen dāˀirat دائرة z "döngü, dönüş, çember, halka, teker" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dawr "dönme" sözcüğünün fail dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için devir maddesine bakınız.
Arapça dwr kökünden gelen dār دار z "ev, konut, konak, yurt" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice dwārā veya dūrā דורא z "konut, konaklama yeri" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça dāru "göçebe ve çobanların konakladığı yer, oba" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Akatça sözcük Arapça dāra دار z "döndü, dolandı" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için devir maddesine bakınız.
Arapça dārayn دارين z "iki evler, dünya ve ahiret" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dwr kökünden gelen dār دار z "ev, diyar" sözcüğünün ikil (tesniye, dual) halidir. Daha fazla bilgi için dar2 maddesine bakınız.
Arapça dāwūdī داوودى z "Davut peygamberin sesi gibi gür ve kalın ses" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Dāwūd "Davut, Kur'anda peygamber olarak zikredilen Yahudi kralı (MÖ 11. yy)" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük İbranice dāwīd דויד z "sevilen, Davut" sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük İbranice #dwd דוד z "sevme" kökünden türetilmiştir.
Arapça dwy kökünden gelen dawāˀ دواء z "ilaç" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça dwm kökünden gelen dawām دوام z "sürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāma دام z "sürdü, kaldı, devam etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça dwr kökünden gelen dawr دور z "1. dönüş, döngü, 2. zaman, çağ" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāra دار z "döndü" fiilinin masdarıdır.
Arapça dwl kökünden gelen dawlat دولة z "1. talih, baht, 2. servet, kısmet, 3. iktidar, egemenlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāla "döndü, dolandı (özellikle felek, kısmet)" fiilinin ismi merresidir. (NOT: Bu sözcük Akatça dālu "dönmek, dolanmak" fiili ile eş kökenlidir. )
Arapça dwr kökünden gelen dawarān دوران z "1. sürekli ve tekrarlanan dönüş, döngü, dönüp durma, 2. mec. çağ, felek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāra "döndü" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için devir maddesine bakınız.
Arapça dwr kökünden gelen dawrat دورة z "bir dönüş, döngü, dönem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāra "döndü" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için devir maddesine bakınız.
Arapça diyār ديار z "1. evler, obalar, 2. bir aşiretin sahip olduğu ülke, memleket" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dwr kökünden gelen dār دار z "ev, oba" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için dar2 maddesine bakınız.
Arapça dwn kökünden gelen dūn دون z "aşağı, alt, ast" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça duwal دول z "devletler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dwl kökünden gelen dawlat دولة z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için devlet maddesine bakınız.
Arapça Adw kökünden gelen ˀadāt أدات z "araç, gereç, dilbilgisinde bağımsız anlamı olmayan kelime parçacığı" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ˀadawāt أدوات z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Adw kökünden gelen ˀadāͭ أداة z "araç, gereç" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için edat maddesine bakınız.
Arapça adwār أدوار z "döngüler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dwr kökünden gelen dawr "döngü" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için devir maddesine bakınız.
Arapça ġḏw kökünden gelen ġiḏāˀ غذاء z "besin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaḏw غذو z "besleme" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça ḥḏw kökünden gelen ḥiḏāˀa حذاء z "karşı karşıya, yüz yüze (edat)" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça ḥiḏāˀ حذاء z "bir çift ayakkabı" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.