Dona - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Dona Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Türkiye Türkçesinde ordu donatım deyiminden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ordu, don1 maddelerine bakınız.
Türkçe yazılı örneği bulunmayan *cihazgir "tören gereçlerini taşıyan" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Arapça cihāz جهاز z "donanım, her türlü tören için gerekli eşya ve gereçler" ve Farsça gīr گير z "tutan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için cihaz, +gir maddelerine bakınız.
Arapça chz kökünden gelen cihāz جهاز z "donanım, teşkilat, gerekli eşya" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça chz kökünden gelen cihāz جهاز z "1. donanım, 2. evlilikte kız tarafının getirdiği mal ve eşya" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için cihaz maddesine bakınız.
Arapça chz kökünden gelen mucahhaz مجهّز z "techiz edilmiş, donanımlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tachīz تجهيز z "donatma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için cihaz maddesine bakınız.
Arapça rḥl kökünden gelen raḥlat رحلة z "deve semeri, deve semeri şeklinde okuma masası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḥl رحل z "deveyi donatma, semer bağlama" sözcüğünün ismi merresidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice raχlā רחלא z "hayvan yükü, bagaj" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça chz kökünden gelen tachīz تجهيز z "hazırlama, donatma, tedarik etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cihāz جهاز z "donanım, gereç" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için cihaz maddesine bakınız.
İngilizce turret "silahla donatılmış küçük kule" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca touret "küçük kule" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca tour "kule" sözcüğünün küçültme halisidir. Eski Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen turris sözcüğünden evrilmiştir.
Orta Yunanca kátergon κάτεργον z "Bizans donanmasında kullanılan kürekli gemi, kadırga" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca katergázomai κατεργάζομαι z "emek sarfetmek, uğraşmak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Yunanca ergázomai εργάζομαι z "çalışmak" fiilinden kata+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca érgon έργον z "emek, iş" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için erg maddesine bakınız.
Fransızca cosmetique "görüntü güzelleştirmeye ilişkin [sıf.], güzellik müstahzarı [ad]" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca kosmetikós κοσμετικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kosméō κοσμέω z "düzenlemek, çeki düzen vermek, donatmak, güzelleştirmek" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kozmos maddesine bakınız.
Eski Yunanca kósmos κόσμος z "1. düzen, donanım, 2. alem, dünya" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kosméō κοσμέω z "düzenlemek, çeki düzen vermek, güzelleştirmek" fiilinden türetilmiştir.
Farsça cabaχāne جبخانه z "silahhane, askeri donanım deposu" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Moğolca cebe "silah" ve Farsça χāne خانه z "ev" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için cebeci, hane maddelerine bakınız.
Fransızca habillé "giyinik, özellikle gece kıyafeti giymiş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca habiller "hazırlamak, donatmak, giydirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince habitus "kılık, donanım" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Latince sözcük Latince habēre "sahip olmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için habitat maddesine bakınız.
Venedikçe armadòr veya Fransızca armateur "gemi donatan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca armer "donatmak, silahlandırmak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen armare fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için arma maddesine bakınız.
Fransızca armature "donanım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca armer "donatmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için arma maddesine bakınız.
Fransızca dictateur "1. demokrasilerde geçici bir süre için olağanüstü yetkilerle donatılan yönetici, 2. her türlü zorba yönetici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince dictator "Roma cumhuriyetinde belli bir süre için olağanüstü yetkilerle donatılan yönetici" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince dictare "bildirmek, buyurmak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dikte maddesine bakınız.
Fransızca donnée "veri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca donner "vermek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince donare "bağışlamak, vermek" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince donum "verilen şey, bağış" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince dare, dat- "vermek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için data maddesine bakınız.
İngilizce donor "bağışlayan, hayır amacıyla veren" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca donneur "veren" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince donator "bağışlayan, armağan eden" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince donare "bağışlamak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için done maddesine bakınız.
Fransızca équipe "1. gemi mürettebatı, 2. herhangi bir iş için derlenen kadro ve donanım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca équiper "gemi donatmak [esk.], genel anlamda donatmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Norsça (Vikingce) skip "gemi" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *skipam sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca équipement "donanım, alet edevat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca équiper "donatmak" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ekip maddesine bakınız.
Fransızca instrument "1. araç, alet, 2. müzikte çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen instrumentum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince instruere, struct- "kurmak, oluşturmak, donatmak, teçhiz etmek" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince struere, struct- "yığmak, dikmek, inşa etmek" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için strüktür maddesine bakınız.
Fransızca gabarit "ölçme kalıbı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *garwian "kalıplamak, donatmak" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca garniture "donatım, armatür [esk.], süsleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca garnir "tahkim etmek, donatmak" fiilinden +tura sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *warnjan "korunmak" fiilinden alıntıdır. Daha fazla bilgi için garnizon maddesine bakınız.
İngilizce grog "brendi ve limonatadan yapılan sıcak içki" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce Old Grog "1740'ta bu içkiyi İngiliz donanmasında tayın olarak verdiren Amiral Vernon'un lakabı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce grogram "bir tür kaba kumaş, bu kumaştan yapılan pelerin" sözcüğünden türetilmiştir. İngilizce sözcük Fransızca gros grain "kaba dokuma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için gros, gren maddelerine bakınız.
Fransızca pardon "af, özür dileme sözü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca pardonner "affetmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen perdonare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince donare "bağışlamak" fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için data maddesine bakınız.
Fransızca taxi "ticari otomobil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca voiture à taximètre "ücret ölçme cihazıyla donatılmış kiralık at arabası (xix)" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca taxe "tarife, ücret, vergi" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Latince taxare "değer biçmek, hesaplamak" fiilinden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.