Doç - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Doç Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Almanca dozent "üniversitede öğretim görevlisi" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince docens "öğreten" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince docere, doct- "öğretmek" fiilinden +ens sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için disiplin maddesine bakınız.
İngilizce paddock "küçük çayırlık, at egzersiz alanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce parrock sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için park maddesine bakınız.
İngilizce endocrine "iç salgılara ilişkin, tıpta hormonların genel adı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca krínō κρίνω z "salgılamak" fiilinden endo+ önekiyle türetilmiştir.
Fransızca docteur "1. üniversitede hocalık beratına sahip kimse, doktora sahibi, 2. diplomalı tabip [esk.], genelde tabip" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince doctor "öğretmen, hoca" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince docere, doct- "öğretmek" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için disiplin maddesine bakınız.
Fransızca doctorat "doktorluk rütbesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince doctoratus "'doktor edilmiş', üniversitelerde öğretmenlik yapma ruhsatı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince doctor "öğretmen" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için doktor maddesine bakınız.
Fransızca doctrine "öğreti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen doctrina sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için doktor maddesine bakınız.
Fransızca document "belge" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince documentum "ders kitabı, kanıt, belge" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince docere, doct- "öğretmek" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için doktor maddesine bakınız.
İngilizce dock "gemi yatağı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Holandaca aynı anlama gelen docke sözcüğü ile eş kökenlidir.
Türkçe dilinden alınan oturum kelimesi Onun adaylığı konuşulurken kıdemli doçent olarak ben de oturuma katılmıştım. - H. Taner anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 10 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.