Dino - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Dino Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca dinosaurien veya İngilizce dinosaur "tarihöncesinde yaşamış büyük sürüngen" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1841 Sir Richard Owen, İng. doğabilimci.) Bu sözcük Eski Yunanca deinós δεινός z "korkunç, müthiş" ve Eski Yunanca saûros σαῦρος z "kertenkele" sözcüklerinin bileşiğidir.
İtalyanca ordine "1. düzen, nizam, 2. emir" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen ordo, ordin- sözcüğünden evrilmiştir.
Yeni Yunanca smarída veya smaragdinós σμαρίδα/σμαραγδινός z "zümrüt balığı, spicara smaris" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca smáragdos σμάραγδος z "zümrüt" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Aramice/Süryanice zmargādā זמרגדא z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için zebercet maddesine bakınız.
İngilizce barmaid "kadın bar görevlisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce bar ve İngilizce maid "genç kız" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük İngilizce aynı anlama gelen maiden sözcüğünden türetilmiştir. İngilizce sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen mæγden sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *magadînom sözcüğünden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için bar1 maddesine bakınız.
İngilizce brontosaurus "bir tür dinozor" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1879 O. C. Marsh, Amer. zoolog.) İngilizce sözcük Eski Yunanca brontē βροντή z "gökgürültüsü" ve Eski Yunanca saûros σαῦρος z "kertenkele" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için dinozor maddesine bakınız.
Yeni Yunanca aynı anlama gelen savrídi σαυρίδι z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca saûros veya saúra σαῦρος/σαύρα z "1. kertenkele, 2. bir tür büyük deniz balığı, Lat. lacerta" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen saurís σαυρίς z sözcüğünden evrilmiştir. (İlk kullanımı: * Suidas. Frisk II.683.) Daha fazla bilgi için dinozor, +oid maddelerine bakınız.
Fransızca ptérodactyle veya İngilizce pterodactyl "bir tür kanatlı dinozor" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1809 Georges Cuvier, Fr. doğabilimci.) Bu sözcük Eski Yunanca pterón πτερόν z "kanat" ve Eski Yunanca dáktylos δάκτυλος z "parmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için helikopter, daktilo maddelerine bakınız.
İngilizce tyrannosaurus "bir tür dinozor" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1905 Henry Fairfield Osborn, Amer. doğabilimci.) İngilizce sözcük Eski Yunanca tyránnos τυράννος z "zorba" ve Eski Yunanca saúros σαύρος z "kertenkele" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için tiran, dinozor maddelerine bakınız.
Fransızca ve İngilizce ordination "1. düzenleme, düzene girme, 2. rahiplik mesleğine kabul edilme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen ordinatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ordo, ordin- "düzen, nizam" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ordino maddesine bakınız.
Almanca koordinat veya İngilizce coordinate "matematikte bir noktayı tanımlayan iki veya daha çok sayıdan her biri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen coordinatus sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1656 René Descartes, Fr. matematikçi ve filozof.) Latince sözcük Latince ordinare, ordinat- "düzenlemek, tanzim etmek, sıraya koymak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ordino maddesine bakınız.
Ladino (Yahudi İspanyolcası) boyoz sözcüğünden alıntıdır. Ladino sözcük Ladino (Yahudi İspanyolcası) boyo sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük İspanyolca bollo "küçük ve yuvarlak hamurişi, çörek" sözcüğü ile eş kökenlidir. İspanyolca sözcük Latince bulla "yuvarlak nesne, kabarcık, top" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için boyler maddesine bakınız.
Ladino (Yahudi İspanyolcası) palavra "söz, laf" sözcüğünden alıntıdır. Ladino sözcük İspanyolca aynı anlama gelen palabra sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince parabola "simge, mesel, vecize, anlamlı söz" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için parola maddesine bakınız.
Venedikçe comodìn "dirsek yüksekliğinde olan dolap, büfe" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Venedikçe còmodo "ölçülü, kullanışlı, pratik" sözcüğünün dr. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen commodus sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince commodare "aynı ölçüde olmak, birbirine uymak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince modus "ölçü" sözcüğünden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mod maddesine bakınız.
Yeni Latince professor ordinarius "(Alman üniversitelerinde) nizami profesör" deyiminden alıntıdır. Latince deyim Latince ordinarius "nizami, usule uygun" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ordo, ordin- "düzen, nizam, tertip, rütbe" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ordino maddesine bakınız.
Yeni Yunanca anadóti αναδότι z "kaldıraç, ot kaldırma çatalı, yaba" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca anadínō αναδίνω z "yukarı vermek, kaldırmak" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için doz maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 16 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.