Dilbilgisi - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Dilbilgisi Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça Adw kökünden gelen ˀadāt أدات z "araç, gereç, dilbilgisinde bağımsız anlamı olmayan kelime parçacığı" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça lġw kökünden gelen laġw لغو z "1. boş konuşma, beyhude şey, 2. geçersiz ve yok hükmünde olma, 3. dilbilgisi açısından geçersiz söz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laġā لغا z "anlamsız söz söyledi, lakırdı etti, boş konuştu" fiilinin masdarıdır. Bu sözcük Arapça luġat لغة z "söz, lakırdı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için lugat maddesine bakınız.
Arapça nḥw kökünden gelen naḥw نحو z "1. taraf, yön, usul, metod, 2. (Arapça dilbilgisinde) sözdizimi, sentaks" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḥā نحا z "kastetti, yöneldi, yol gitti" fiilinin masdarıdır.
Fransızca grammaire "dilbilgisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince grammaticarius sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen grammatica sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca grammatikē γραμματική z "doğru yazı yazma bilgisi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca grámma γράμμα z "harf, yazı" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gram maddesine bakınız.
Fransızca vocal "1. sese ilişkin, sessel, sesli, 2. dilbilgisinde sesli harf, 3. müzikte insan sesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince vocalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince vox, voc- "insan sesi" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wekʷ- "söylemek" kökünden türetilmiştir.
İngilizce consonant "1. birlikte ses veren, uyumlu, 2. dilbilgisinde ünsüz harf" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen consonans, -t- sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince consonare "birlikte ses vermek, uyumlu olmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince sonare "ses vermek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince sonus "ses" sözcüğünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 6 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.