Devretme - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Devretme Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḥwl kökünden gelen ḥawālat حوالة z "aktarma, transfer, bir borcu başkasına devretme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hal1 maddesine bakınız.
Arapça ḥwl kökünden gelen iḥālat إحالة z "bir alacağı veya borcu başkasına devretme, havale etme, ciro etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥawl حول z "bir şeyken başka şey olma, değişme, dönüşme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hal1 maddesine bakınız.
Arapça slm kökünden gelen taslīm تسليم z "1. sunma, tüm haklarını birine devretme, boyun eğme, 2. selam verme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için selam maddesine bakınız.
İtalyanca giro "1. dönüş, döngü, 2. ticarette bir senedi başkasına devretme" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen gyrus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca gýros γύρος z "dönüş, döngü, tekerlek" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca émanciper "azat etmek, serbest bırakmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince emancipare "bir malı satmak veya devretmek, köleyi azat etmek" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince manceps, mancip- "satın alan, mal sahibi" sözcüğünden ex+ önekiyle türetilmiştir. (NOT: Latince sözcük Latince manus "el" ve Latince capere "almak" sözcüklerinin bileşiğidir. ) Daha fazla bilgi için manüel maddesine bakınız.
Fransızca consigné "emanet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca consigner "emanet etmek, devretmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince consignare "1. bir belgeyi mühürlemek, tasdik etmek, 2. mühür ve imzayla bir hakkı veya yetkiyi devretmek" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince signum "mühür" sözcüğünden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sinyal maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 6 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.