Dens - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Dens Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça aˁrāḍ أعراض z "semptomlar, arızalar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁrḍ kökünden gelen ˁaraḍ عرض z "1. karşısına çıkma, belirme, 2. tıpta semptom, felsefede accidens" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için arz1 maddesine bakınız.
Arapça ˁrḍ kökünden gelen ˁāriḍat عارضة z "1. arız olan şey, sakatlık, beklenmedik engel, 2. felsefede bir varlığın özüne ait olmayıp dış etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan şey, accidens" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaraḍa عرض z "yoluna çıktı, belirdi" fiilinin failidir. Daha fazla bilgi için arz1 maddesine bakınız.
Arapça ˁll kökünden gelen ˁillī علّى z "1. illete dair, 2. nedensel" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁillat عِلّة z "1. illet, eksiklik, 2. sebep, bir şeye yol açan şey" sözcüğünün nisbet halidir. Daha fazla bilgi için illet maddesine bakınız.
tak "sert darbe sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tak2 maddesine bakınız.
Eski Türkçe üçün "nedensellik edatı" sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca didactique "öğretici, eğitici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca didaktikós διδακτικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca didáskō, didak- διδάσκω, διδακ- z "öğretmek" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *didnsko- "düşündürmek" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dens-1 "düşünmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +dan2 maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen physio+ "bedensel, fiziksel" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca phýsis φύσις z "beden, canlı varlık" sözcüğünden +sis sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca phýō φύω z "büyümek, kabarmak, yer kaplamak, (canlı varlıklar) yetişmek, neşvü nema bulmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bheuə- "kabarmak, şişmek, büyümek" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca physionomie "bedensel özelliklerden karakter tahlili yapma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca physiognomía φυσιογνομία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phýsis φύσις z "maddi varlık, beden" ve Eski Yunanca gnō- γιγνωσκω, γνω- z "bilmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için not maddesine bakınız.
Fransızca somatique "bedensel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sōmatikós σωματικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sōma σώμα z "1. ceset, leş, 2. gövde, beden" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *twō-mn- "şişmiş şey" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *teuə-2 "şişmek, kabarmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tümör maddesine bakınız.
Yeni Latince trauma "tıpta bir darbe sonucu oluşan bedensel veya ruhsal yara" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca traûma τραῦμα z "yara" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca teírō τείρω z "bertmek, yaralamak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *terə-1 "delmek, çentmek" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca densité "yoğunluk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen densitas sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince densus "yoğun" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dens-2 biçiminden evrilmiştir.
Fransızca dentelle "iğne oyası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dent "diş" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen dens, dent- sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için aldente maddesine bakınız.
Fransızca décadent "1. yoz, sefih, 2. bohem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince decadens sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince decadere "bozulmak, geri düşmek, yozlaşmak" fiilinden +ens sonekiyle türetilmiştir. Geç Latince fiil Latince cadere, cas- "düşmek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kadans maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce indentation "diş izi gibi girinti, tipografide bir satırın içerlek dizilmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince indentare "diş geçirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince dens, dent- "diş" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca condensateur "yoğunlaştırıcı, bir elektrik aksamı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca condenser "yoğunlaştırmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen condensare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince densus "yoğun" sözcüğünden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dansite maddesine bakınız.
Fransızca crétin "(Alplerde bazı vadilerdeki gibi) aşırı bedensel ve zihinsel özürlü kimse" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fr (İsv) crestin veya creitin "Hıristiyan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince Christianus sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için Hıristiyan maddesine bakınız.
Fransızca cure-dent "'diş temizler', diş temizleme çıtası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca curer "ihtimam göstermek, temizlemek" (NOT: Bu sözcük Latince aynı anlama gelen curare fiilinden evrilmiştir. ) ve Fransızca dent "diş" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen dens, dent- sözcüğünden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için kür, aldente maddelerine bakınız.
Fransızca occidental "Batıya ait, Batılı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen occidentalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince occidens "batan (güneş), batı" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince occidere "düşmek, batmak, ölmek, telef olmak" fiilinden +ens sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince cedere, cess- "gitmek" fiilinden ob+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aksesuar maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce transcendent "aşkın, duyularla algılanan dünyanın ötesine ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince transcendens "aşkın" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince transcendere "aşmak, dağın ötr yanına geçmek" fiilinden +ens sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince scandere "çıkmak, tırmanmak" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için iskele maddesine bakınız.
İtalyanca al dente "'dişe gelir', az pişmiş makarnayı tarif eden bir söz" deyiminden alıntıdır. İtalyanca deyim İtalyanca dente "diş" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen dens, dent- sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dent- biçiminden evrilmiştir.
İngilizce fitness "bedensel zindelik" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için fit1 maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 21 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.