Deko - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Deko Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca décolleté "kadın giyiminde gerdan ve üst göğüs açıklığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca collet "gerdan" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca col "boyun" sözcüğünün küçültme halisidir. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen collum sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için koli maddesine bakınız.
Fransızca décompte "1. indirim, iskonto, 2. hesap dökümü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca compter "hesaplamak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen computare fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kompüter maddesine bakınız.
Fransızca décor "ziynet, süs" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince decus, decor- "1. zerafet, terbiye, uygun davranış, 2. ziynet, süs" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dek-es- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dek- "(öğreti, terbiye, adap) benimsemek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için disiplin maddesine bakınız.
Fransızca decauville "dar demiryolu hattı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1889 Paris Sergisi.) Fransızca sözcük Paul Decauville "Fransız mühendis (1846-1922)" özel adından türetilmiştir.
İngilizce decoder "kod çözücü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce code "kod" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kod maddesine bakınız.
Fransızca bibelot "küçük dekoratif nesne" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen beubelet sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük bebek sözüünden türetilmiştir.
Fransızca dogme "katı katıya bağlı olunan öğreti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca dógma δόγμα z "öğreti, mezhep" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dékomai δέκομαι z "almak, kabul etmek" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dek- "almak, kabul etmek, öğrenmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için disiplin maddesine bakınız.
Yeni Yunanca dokári δοκάρι z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca dokós δοκός z "kalın direk, mertek" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen dokós veya dokíon sözcüğünden evrilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca dékomai δέκομαι z "üstüne almak, kabul etmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dek- "almak, kabul etmek" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için dogma maddesine bakınız.
Fransızca paradoxe "şaşırtıcı ve tuhaf görüş, doğal düşünce tarzına aykırı olan şey" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen parádoksos παράδοξος z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dóksa δόξα z "görüş, kanı, mezhep" sözcüğünden para+1 önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca dékomai veya dokéō δοκέω z "kabul etmek, benimsemek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dogma maddesine bakınız.
Fransızca frise "mimaride dekoratif şerit" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince frisium veya frigium "'Frigya işi', giyside kenar süslemesi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Phrygia "Frigya, İçbatı Anadolu'da bir bölge" özel adından türetilmiştir.
Fransızca coulisse "asansör boşluğu, tiyatroda dekorun hızla indirilmesini sağlayan şaft, tiyatroda perde arkası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca coulis "akışkan, akıntı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca couler "akmak" fiilinden türetilmiştir. Fransızca fiil Latince colare "(bir delikten) akmak, elekten geçmek" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince colum "elek" sözcüğünden türetilmiştir.
Yeni Latince poinsettia "'Atatürk çiçeği' adı verilen Meksika kökenli dekoratif bitki, euphorbia pulcherrima" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük J. R. Poinsett "ABD'nin Meksika elçisi (1771-1851)" özel adından türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 12 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.