Değiştokuş - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Değiştokuş Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḳṣṣ kökünden gelen taḳāṣṣ تقاصّ z "ödeşme, göze göz dişe diş etme, değiştokuş etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen ḳiṣāṣ قصاص z sözcüğünün tefāˁul vezni (VI) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kısas1 maddesine bakınız.
Fransızca échangeur de chaleur "ısı alışveriş ünitesi" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca échanger "değiştokuş etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *excambiare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Geç Latince cambiare "değiştokuş etmek" fiilinden ex+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kambiyo maddesine bakınız.
Fransızca commutateur "1. değiştokuş eden, 2. iki yönlü elektrik anahtarı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen commutator sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince commutare "başkasıyla değiştirmek" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince mutare "değiştirmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mütasyon maddesine bakınız.
İtalyanca cambio "her tür değişim, değiştirme, değiştokuş etme" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince cambiare "değiştokuş etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Kelt dillerinde yazılı örneği bulunmayan *kamb- sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Kürtçe (Kurmanci) berdêl "değiştokuş, takas, başlık parası yerine aynı aileden kız almak suretiyle yapılan değiştokuş" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) ber- "üzerine, bir şeyin yerine (edat)" ve Kürtçe (Kurmanci) dêl "değişme, bedel" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için super+ maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 5 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.