Cidi - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Cidi Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Abdülmecid "Osmanlı padişahı (h. 1839-1861)" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Arapça mcd kökünden gelen macīd مجيد z "yüce, şanlı, övülen" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça macada مجد z "şanlı idi, yüceldi" fiilinin sıfatıdır.
Arapça (mascīdu'l-)cāmiˁ مسجيد ال)جامع) z "cuma mescidi, cuma namazı kılınan mescit" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cmˁ kökünden gelen cāmiˁ جامع z "toplayan, bir araya getiren" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça camaˁa جمع z "topladı" fiilinin failidir. Daha fazla bilgi için cem maddesine bakınız.
Arapça drb kökünden gelen darrābat درّابة z "kepenk, ahşap paravan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça darb درب z "kapı, özellikle kale kapısı veya dağ geçidi" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) darbāzag "eşik, kapı, bâb" sözcüğü ile eş kökenlidir. Orta Farsça sözcük Akatça tarbāṣu "1. ağıl, avlu, 2. kral sarayı (= Alm Hof)" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça huwa'l-bāḳī هو الباقي z "O (Allah) kalıcıdır" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça huwa هو z "o (üçüncü tekil şahıs)" ve Arapça bāḳī باقى z "kalıcı" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hüviyet, baki maddelerine bakınız.
Arapça manāḳib مناقب z "1. yollar, geçitler, 2. bir kimsenin erdem ve kahramanlıklarını anlatan hikâye, epos" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça nḳb kökünden gelen manḳabat منقبة z "dar yol, dağ geçidi" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça naḳb نقب z "delme, delip geçme, yol aşma, dağ aşma" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için nakip maddesine bakınız.
Arapça nḳb kökünden gelen naḳīb نقيب z "önder, lider" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳb نقب z "delme, delip geçme, yol aşma, dağ geçidi aşma" sözcüğünün sıfatıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #nḳb נקב z "delme" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça mcd kökünden gelen tamcīd تمجيد z "1. yüceltme, şan ve şerefini övme, 2. Ramazanda sahur duası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça macd مجد z "şan, şeref, yücelik" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için mecidiye maddesine bakınız.
Fransızca Saint-Bernard "St. Bernard manastırı rahipleri tarafından yetiştirilen cankurtaran köpeği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Saint Bernard "Alplerde bir dağ geçidi ve manastır" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Bernard de Menthon "Fransız keşiş ve manastır reformcusu (10. yy)" özel adından türetilmiştir.
Fransızca tunnel "yeraltı geçidi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen tunnel sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1759 İng, Manchester'da Duke of Bridgewater kanalına verilen ad.) Bu sözcük Fransızca tonnelle "bir tür dar ve uzun şarap fıçısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince tonnela "varil" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için ton2 maddesine bakınız.
İtalyanca cunicolo "istihkâm amaçlı dar tünel, lağım" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince cuniculus "1. tavşan, 2. tavşan tüneli, yeraltı geçidi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük İber bir sözcükten alıntıdır.
Bu arama sonucu toplam 10 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.