Cib - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Cib Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça cbl kökünden gelen cibillat جبلّة z "yaradılış, maya, huy" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cabala جبل z "kalıp döktü, şekil verdi" fiilinin ismi merresidir.
Arapça wcb kökünden gelen wacībat وجيبة z "yapılması gereken şey, gerek, görev" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wucūb وجوب z "gerekme, gerekli olma, zorunlu olma, vacip olma" sözcüğünün sıfat dişil (müennes, feminine) halidir.
Eski Türkçe ? sözcüğünden +gAn2 sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe çıpıgan veya çupagan sözcüğünden evrilmiştir.
çıp "yumuşak bir şeye sertçe vurma sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için şap1 maddesine bakınız.
Türkçe çıbın veya çibin "sinek, sivrisinek, tatarcık" sözcüğünden +lIk sonekiyle türetilmiştir.
Arapça min al-ˁacāˀib من العجائب z "tuhaf şeylerden (biri)" deyiminden türetilmiştir. Arapça deyim Arapça ˁacāˀib عجائب z "tuhaf şeyler" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça ˁcb kökünden gelen ˁacībat عجيبة z "tuhaf şey, hilkat garibesi" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için acep maddesine bakınız.
Arapça ˁcb kökünden gelen ˁacab عجب z "şaşırma, hayret" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaciba عجب z "şaşırdı, hayret etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça cby kökünden gelen cabāˀ جباء z "bir tür vergi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cibāyat جباية z "vergi alma, vergi" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ḥcb kökünden gelen ḥācib حاجب z "perdeci, kapıcı, bazı devletlerde sarayın iç hizmetleri yöneticisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥacaba "örttü, sakladı" sözcüğünün failidir. Daha fazla bilgi için hicap maddesine bakınız.
Arapça χarrūb veya χarnūb خرّوب/خرنوب z "keçiboynuzu" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḥarrūb חרוב z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen harūbu sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Akatça sözcük Sumerce aynı anlama gelen harub sözcüğünden alıntıdır.
Arapça χlḳ kökünden gelen χulḳ خلق z "yaradılış, cibillet, karakter" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaḳa "yarattı" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için halk2 maddesine bakınız.
Arapça wcb kökünden gelen īcāb ايجاب z "gerektirme, zorunlu kılma, vacip etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wucūb وجوب z "gerekme, zorunlu olma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için vecibe maddesine bakınız.
Arapça ḳirāt قرات z "1. keçiboynuzu çekirdeği, 2. değerli taşlar ve madenlerde kullanılan bir tartı birimi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca kerátion κεράτιον z "1. 'boynuzcuk', keçiboynuzu bitkisi, ceratonia siliqua, 2. keçiboynuzu çekirdeğine eşdeğer tartı birimi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kéras κέρασ z "boynuz" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için kerata2 maddesine bakınız.
Arapça wcb kökünden gelen mūcib موجب z "icap eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça īcāb ايجاب z "gerektirme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) failidir. Daha fazla bilgi için vecibe maddesine bakınız.
Arapça ncb kökünden gelen nacīb نجيب z "soylu, asil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nacaba نجب z "ağacın kabuğunu soydu" fiilinin sıfatı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Arapça ṭbˁ kökünden gelen ṭabīˁat طبيعة z "bir varlığın özünden veya yaradılıştan gelen özellikleri, kâinatın değişmez düzeni, insan karakteri, yaradılış, cibilliyet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭabˁ طبع z "mühür ve damga basma, damgalama" sözcüğünün sıfat dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için tab1 maddesine bakınız.
Arapça wcb kökünden gelen wācib واجب z "zorunluk, görev" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için vecibe maddesine bakınız.
Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sak- "kabarmak? çıban çıkarmak?" fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için sakız maddesine bakınız.
Fransızca canapé "1. sırtlıklı yatak, 2. bir tür sandviç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince conopeum veya canopeum "cibinlik, cibinlikli veya perdeli yatak" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kōnōpeîon κωνωπεῖον z "cibinlik" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kōnōps κώνωψ z "tatarcık" sözcüğünden +ion sonekiyle türetilmiştir.
Farsça şīrpançe شير پنچه z "aslan pençesi, bir tür çıban" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şēr شير z "arslan" ve Farsça pance پنجه z "el, pençe" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için pençe maddesine bakınız.
Fransızca décibel "fizikte ses yoğunluğu birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen decibel sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1928 ABD.) Bu sözcük Fransızca deci- "onda bir" ve Alexander Graham Bell "Amerikalı fizikçi (1847-1922)" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için desi+ maddesine bakınız.
Selpak ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1970 İpek Kâğıt, Eczacıbaşı grubu.) Bu sözcük Türkçe selüloz ve Türkçe pak "temiz" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için selüloz, pak maddelerine bakınız.
cıp veya cıbıl veya çap "çıplak cilt sesi, şapırtı" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için cıbı maddesine bakınız.
Türkçe cavlak veya cıbıldak veya çıplak sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için çıplak maddesine bakınız.
Türkçe çubuk veya çıbık sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için çubuk maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 28 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.