Cess - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Cess Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça csm kökünden gelen mucassam مجسّم z "cisimleşmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tacsīm تجسيم z "ete kemiğe kavuşturdu, büyüttü, hacimli hale getirdi" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için cisim maddesine bakınız.
Arapça css kökünden gelen mutacassis متجسّس z "tecessüs eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tacassus تجسّس z "merak etme, eliyle yoklama" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) failidir. Daha fazla bilgi için casus maddesine bakınız.
Arapça csm kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *tacassum تجسّم z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cism جسم z sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için cisim maddesine bakınız.
Arapça css kökünden gelen tacassus تجسّس z "merak etme, elle yoklama, araştırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen cass جسّ z sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için casus maddesine bakınız.
Arapça Ass kökünden gelen muˀassas مؤسّس z "kurulmuş, tesis edilmiş" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için müesses maddesine bakınız.
Fransızca accessoire "eklenti, tali unsur, süs" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen accessarius sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince accedere, access- "yanına gitmek, yanaşmak, katılmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince cedere, cess- "gitmek" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ked- "gitmek" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca abscès "(tıpta) doku kalkması, kabarma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen abscessus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince abscedere, abscess- "kabarmak, kalkmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince cedere, cess- "gitmek" fiilinden ab+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aksesuar maddesine bakınız.
Fransızca occidental "Batıya ait, Batılı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen occidentalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince occidens "batan (güneş), batı" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince occidere "düşmek, batmak, ölmek, telef olmak" fiilinden +ens sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince cedere, cess- "gitmek" fiilinden ob+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aksesuar maddesine bakınız.
Fransızca palpation "(tıpta) elle vurarak muayene etme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince palpatio "el ayası ile dokunma, cess" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince palpare "okşamak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir.
Fransızca princesse "hükümdar kızı veya prens eşi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen principessa sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için prens maddesine bakınız.
Fransızca procedure "süreç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca procéder "sürmek, devam etmek, ilerlemek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince procedere, process- "ileri gitmek" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince cedere, cess- "gitmek" fiilinden pro+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aksesuar maddesine bakınız.
Fransızca procès veya İngilizce process "süreç" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince processus "gidişat, süren şey" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince cedere, cess- "gitmek" fiilinden pro+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için prosedür maddesine bakınız.
İngilizce recession veya Fransızca récession "gerileme, geri gitme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince recedere, recess- "geri gitmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince cedere, cess- "gitmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aksesuar maddesine bakınız.
Fransızca succès "başarı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince successum "sonuç, ürün, mahsul, elde edilen şey" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince succedere, success- "ardından gelme, izleme, bir şeyin sonucu olma" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince cedere, cess- "gitmek" fiilinden sub+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aksesuar maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.