Cepe - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Cepe Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) çapar veya çanbar چپر/چنبر z "1. kuşak, halka, kasnak, 2. daire şeklinde çadır veya saz kulübe, 3. çit, çevre duvarı, çevirme" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça çapīdan چپيدن z "dönmek" fiilinden türetilmiştir.
Farsça aynı anlama gelen parī veya parrī پرى/پرّى z sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen parīk sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde pairikā- "'yanında duran', Zerdüşt inancında iyi ruh, peri" sözcüğünden alıntıdır. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde pairi "yan, etraf" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için per+2 maddesine bakınız.
Farsça çaprāst چپ راست z "'sol-sağ', 1. yalpa, yalpalama, 2. diyagonal" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça çap چپ z "aykırı, sol" (NOT: Bu sözcük Farsça çapīdan چپيدن z "dönmek, düz yoldan sapmak" fiilinden türetilmiştir. ) ve Farsça rāst راست z "düz, sağ" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için çeper, rast maddelerine bakınız.
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) çanbar چنبر z "kuşak, halka, kasnak" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça aynı anlama gelen çapar چپر z sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için çeper maddesine bakınız.
Farsça parāgande پراگنده z "dağınık, saçılmış, parça parça" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen paragandak sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Proto-İranca (Ana-İranca) yazılı örneği bulunmayan *pari-kāna- "'çepeçevre-atılmış'" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Proto-İranca (Ana-İranca) yazılı örneği bulunmayan *kan- "atmak" kökünden per+2 önekiyle türetilmiştir.
İngilizce fringe "kenar, çeper, çevre" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen frange sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen fimbria sözcüğü ile eş kökenlidir.
Türkçe sözcük, Ad halinde ince perde veya örtü anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan zar kelimesi (anatomi) ince ve yumuşak yaprak biçimindeki organlar veya organ bölümleri, çeper anlamındadır. İtalyanca sözcük, Ad halinde (tarih) çar anlamına gelir. İtalyanca dilinden alınan zar kelimesi
  • zarina
anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde zar anlamına gelir. Ad dilinden alınan zar kelimesi Rusça anlamındadır. Karaçay Balkarca sözcük, Ön ad halinde kıskanç anlamına gelir. Kürtçe sözcük, Ad halinde (renkler) sarı anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde yakınma, keder, sıkıntı anlamına gelir.
Bu arama sonucu toplam 7 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.