Call - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Call Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça cll kökünden gelen calāl جلال z "1. ulu ve heybetli olma, 2. azamet, ululuk, yücelik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça calla "ulu idi" fiilinin masdarıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice gēl, galā גֵּל, דַּלָא z "höyük, tümsek" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça cld kökünden gelen callād جلّاد z "kırbaçlayıcı [esk.], işkence ve idam görevlisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça calada جلد z "suya veya deriye vuruş sesi çıkardı, kırbaçladı, tokatladı" fiilinin meslek adıdır. Daha fazla bilgi için cilt maddesine bakınız.
Arapça cll kökünden gelen macallat مجلّة z "rulo şeklinde kitap, her türlü kitap" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen məgalltā מגלתא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #gll גלל z "yuvarlamak, rulo yapmak" kökünden türetilmiştir.
Arapça cld kökünden gelen mucallid مجلّد z "kitap ciltleyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taclīd تجليد z "kitabı deri ile kaplama" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) failidir. Bu sözcük Arapça cild جلد z sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için cilt maddesine bakınız.
Arapça clw kökünden gelen tacallā تجلّي z "ortaya çıkma, belirme, özellikle tanrısal bir gerçeğin belirmesi, manifestation" fiilinden alıntıdır. (NOT: Arapça fiil Aramice/Süryanice tagallā תגלא z "özellikle Sina Dağında Allahın Musa'ya görünmesi" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Arapça cilāˀ "ışıma, aydınlanma" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için cila maddesine bakınız.
Fransızca calligraphie "güzel yazı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca kalli- καλλι- z "güzel (önek)" (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca kalós καλός z "güzel (sıfat)" sözcüğünden türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca grapheía γραφεία z "yazım" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kaldırım, +grafi maddelerine bakınız.
İngilizce steroid "kimyada bir organik bileşik" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1936 Callow & Young, İng. kimyacılar.) İngilizce sözcük İngilizce sterol "canlı organizmalarca üretilen bir tür yağ" sözcüğünden türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1913) Bu sözcük Eski Yunanca stéar "don yağı, iç yağı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için stearin maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 7 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.