Cade - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Cade Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça cdl kökünden gelen mucādalat مجادلة z "tartışma, cedelleşme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için cidal maddesine bakınız.
Arapça scd kökünden gelen saccādat سجّادة z "namaz halısı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sacada سجد z "secde etti" fiilinin meslek adıdır. Daha fazla bilgi için secde maddesine bakınız.
Arapça cdl kökünden gelen cidāl جدال z "çatışma, mücadele, tartışma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cadala جدل z "burdu, ip ördü, kuvvetle gerdi" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #gdl גדל z "1. ip bükme, örme, 2. güçlenme, güç gösterme" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça chd kökünden gelen cihād جهاد z "1. çaba, gayret, mücadele, 2. din uğruna savaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cahd جهد z "çabalama, gayret etme" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Fransızca académie "1. bilimsel kuruluş, yüksek okul, 2. özellikle 1635'te kurulan Fransız Akademisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca academia "bilimsel kuruluş, özellikle Marsilio Ficino'nun 1439'da Floransa'da kurduğu Platonik Akademi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca Akademía ακαδεμία z "1. Eski Atina'da bir semt, 2. Eflatun'un (Platon, MÖ 429-347) bu semtte kurduğu felsefe okulunun adı" özel adından türetilmiştir.
Fransızca téléscope "'uzak-gören', dürbün" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince telescopium sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1611 Prens Cesi, İt. aristokrat, Academia dei Lincei başkanı.) Bu sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "uzak" ve Eski Yunanca skopós σκοπός z "seyreden, gözleyen" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için tele+1, +skop maddelerine bakınız.
Fransızca arcade "kemerli geçit, revak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince arcata "kemerli" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince arcus "kemer" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ark2 maddesine bakınız.
Fransızca barricade "Paris'te 1588 ihtilali esnasında asilerin büyük fıçıları toprak ve taş doldurarak yaptığı mevzilere verilen ad, her çeşit derme çatma korunak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca barrique "fıçı, varil" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *barrica sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Fransızca décadent "1. yoz, sefih, 2. bohem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince decadens sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince decadere "bozulmak, geri düşmek, yozlaşmak" fiilinden +ens sonekiyle türetilmiştir. Geç Latince fiil Latince cadere, cas- "düşmek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kadans maddesine bakınız.
Fransızca façade "bina cephesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca facciata "yüz, cephe" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için faça maddesine bakınız.
Fransızca cadence "müzikte gerilim düşmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca cadenza "düşüş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca cadere "düşmek" fiilinden türetilmiştir. İtalyanca fiil Latince cadere, cas- "1. düşmek, 2. ölmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kad- "düşmek" biçiminden evrilmiştir.
İtalyanca cadavere "tıbbi amaçla kullanılan ceset" veya Fransızca cadavre "ceset" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen cadaver sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince cadere, cas- "düşmek, ölmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kadans maddesine bakınız.
Fransızca caduc "hukuki geçerliliğini yitirmiş olan (belge, tüzel kişilik vb.)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince caducus "1. düşük, düşmüş, 2. varisi olmayan mülk" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cadere, cas- "düşmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kadans maddesine bakınız.
Fransızca casuistique "1. tekil vakaları inceleyerek genelleme yöntemi, 2. ayrıntılara boğulma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince casuistica "'vakacılık', (Katolik teolojisinde) zor vakalar karşısında vicdanen doğru olan davranışı belirleme yöntemi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince casus "vaka, hadise" sözcüğünden +ist sonekiyle türetilmiştir. Geç Latince sözcük Latince casus "1. düşüş, 2. şans, tesadüf" sözcüğü ile eş kökenlidir. Latince sözcük Latince cadere, cas- "düşmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kadans maddesine bakınız.
Fransızca moquette "Türk halısından daha yüksek tüylü halı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca aynı anlama gelen mocade sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Fransızca occasion "fırsat, rastlantı, hadise" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince occāsio "rastlantı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince occidere, occās- "üstüne veya önüne düşmek, rast gelmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince cadere, cas- "düşmek" fiilinden ob+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kadans maddesine bakınız.
Fransızca parachute "'düşme yardımcısı', " sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1777 François Blanchard, Fr. mucit.) Fransızca sözcük Fransızca parer "yardım etmek" ve Fransızca chute "düşüş" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen caduta sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince cadēre "düşmek" fiilinden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için para+2, kadans maddelerine bakınız.
Fransızca chance "rastlantı, talih" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince cadentia "1. düşme, 2. payına düşme, rast gelme, kısmetine çıkma" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince cadēre, cas- "düşmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kadans maddesine bakınız.
İngilizce casual "1. tesadüfi, gelişigüzel, 2. gayrıresmi, düzen dışı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince casualis "tesadüfi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince casus "1. düşme, 2. denk gelme, rastlantı" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince cadere, cas- "düşmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kadans maddesine bakınız.
İtalyanca casco "1. düşme, düşüş, 2. rast gelme, kaderine çıkma, kaza" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca cascare "düşmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *casicare fiilinden türetilmiştir. Geç Latince fiil Latince aynı anlama gelen cadere, cas- fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kadans maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 20 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.