Bst - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Bst Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca abstrait "soyut, özet, hülasa" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen abstractus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince abstrahere, abstract- "bir bütünden çekip ayırmak, özünü almak, suyunu sıkmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince trahere, tract- "çekmek" fiilinden ab+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.
Fransızca obstétrique "tıpta hamilelik ve doğum uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince obstetrix "'önleyici kadın', ebe" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince obstare "önlemek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince stare "durmak" fiilinden ob+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için istasyon maddesine bakınız.
Fransızca obstruction "engelleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince obstruere, obstruct- "bir yığın veya duvar örerek önünü kesmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince struere, struct- "yığmak, dikmek, inşa etmek" fiilinden ob+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için strüktür maddesine bakınız.
Arapça bsṭ kökünden gelen basīṭ بسيط z "düz, engelsiz, kolay, yalın" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça basṭ بسط z "yayma, serme, açma" sözcüğünün sıfatıdır.
Arapça bsṭ kökünden gelen inbisāṭ إنبساط z "yayılma, genleşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça basaṭa بسط z "yaydı, açtı" fiilinin infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için basit maddesine bakınız.
Arapça bsṭ kökünden gelen bisāṭ بساط z "1. yaygı, kilim, döşek, 2. genel anlamda mal mülk" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça basaṭa بسط z "yaydı, serdi" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için basit maddesine bakınız.
İtalyanca sosta "durma, durdurma, durdurucu aygıt" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca sostare "durmak, duraklamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen substāre, substāt- fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince stāre, stāt- "durmak" fiilinden sub+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için istasyon maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 10 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.