Boşalt - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Boşalt Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça frġ kökünden gelen farāġ فراغ z "1. boşaltma, boş olma, serbest olma, 2. boşluk, vakum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraġa فرغ z "boşalttı, tüketti, feragat etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça frġ kökünden gelen ifrāġ إفراغ z "boşaltma, vazgeçirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça farāġ فراغ z "boşalma, vazgeçme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için ferağ maddesine bakınız.
Arapça frġ kökünden gelen istifrāġ إستفراغ z "içini boşaltma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraġa فرغ z "boşalttı" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için ferağ maddesine bakınız.
Arapça χlw kökünden gelen taχliyat تخلية z "boşaltma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalāˀ veya χulūw خلاء/خلوّ z "boş olma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hela maddesine bakınız.
Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *koγ- "oymak, boşaltmak" fiilinden +Iş sonekiyle türetilmiştir.
Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *koγ- "oymak, boşaltmak" fiilinden +gA sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için kof maddesine bakınız.
Eski Türkçe kovı sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kov-? veya *koğ- "boşaltmak?" fiilinden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Fransızca cathéter veya İngilizce catheter "vücuttan bir sıvı boşaltmak için sokulan boru, şırınga" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kathētēr καθητηρ z "daldırılan şey" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kathiēmi καθιημι z "batırmak, daldırmak, sokmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca ʰiēmi, et- ἵημι, ετ- z "atmak" fiilinden kata+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için diyez maddesine bakınız.
Fransızca décharge "herhangi bir yükü boşaltma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca décharger "yük boşaltmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca charge "yük" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için şarj maddesine bakınız.
Fransızca excavateur veya İngilizce excavator "toprak kazma makinası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince excavare "oyup boşaltmak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince cavare "oymak, kazmak" fiilinden ex+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kav2 maddesine bakınız.
Fransızca cave "mağara, şarap mahzeni" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince cavus "çukur, oyuk, boşluk, mağara" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kaw- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *keuə- "içi boşalmak veya boşaltmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca concave "içbükey, çukur" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen concavus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince concavare "oymak, içe doğru bükmek, çukurlaştırmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince cavare "oymak, içini boşaltmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kav2 maddesine bakınız.
Fransızca vidangeur "boşaltıcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca vidanger "boşaltmak (özellikle su deposu ve lağım çukuru)" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca vide "boş" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *vacitus sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince vacare "boşaltmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için vakum maddesine bakınız.
İngilizce drain "tıpta biriken sıvıyı boşaltmak için kullanılan cihaz" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to drain "kurutmak, suyunu akıtmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *draugōn "kurutmak" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dreug- "kuru" kökünden türetilmiştir.
İngilizce exhaust "1. boşalma, boşaltma, 2. motorlu taşıtlarda gaz boşaltma işlemi ve bu işi yapan boru" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince exhaurire, exhaust- "suyunu akıtıp boşaltmak, tüketmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince haurire, haust- "suyunu boşaltmak" fiilinden ex+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *aus-3 "boşaltmak" biçiminden evrilmiştir.
Latince vacuum "boş şey, boşluk" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince vacuus "boş" sözcüğünün nötr halidir. Bu sözcük Latince vacare "boşaltmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wak- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *euə- "bırakmak, terketmek, boşaltmak" kökünden türetilmiştir.
İngilizce gas-free "gazı boşaltılmış, gazsız" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce gas ve İngilizce free "serbest, boş" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için gaz1, duty-free maddelerine bakınız.
Yeni Yunanca kabános veya gabáno καβάνος/γαβάνο z "bir tür testi, küçük çömlek" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen kavéna καβαίνα z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cavare "oymak, içini boşaltmak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için kav2 maddesine bakınız.
Yeni Yunanca gavátha veya kavátha γαβάθα/καβαθα z "oyma ağaçtan kap, çömlek" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince cavatus "oyuk, oyulmuş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cavare "oymak, içini boşaltmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kav2 maddesine bakınız.
Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kova- "içini boşaltmak?" fiilinden +In sonekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Türkçe kof veya kovı "boş" sözcüğünden +A- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kof maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 22 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.