Bih - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Bih Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça bi-ḥaḳḳin بحقٍّ z "hakkile, haklı olarak" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için bi+1, hak1 maddelerine bakınız.
Arapça ḥasba'l-ḥāl حسب الحال z "durum değerlendirmesi" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hasep, hal1 maddelerine bakınız.
Arapça ḳbḥ kökünden gelen taḳbīḥ تقبيح z "ayıplama, kabahat yükleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳubḥ veya ḳabāḥat قبح/قباحة z "ayıp veya çirkin olma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kabahat maddesine bakınız.
Arapça nbh kökünden gelen tanbīh تنبيه z "uyarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nabah نبه z "uyanma, ayma, farketme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır.
Arapça sbḥ kökünden gelen tasbīḥ تسبيح z "1. Allahı övme, yüceltme, 2. 'sübhaneke' duasını söyleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça subḥān سبحان z "övme, yüceltme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için süphan maddesine bakınız.
Farsça bihişt بهشت z "cennet" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen vahişt sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde vahişta- "1. en iyi, 2. Zerdüşt inancında erdemli yaşamın hedefi" sözcüğünden alıntıdır. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde vahya- "iyi, güzel" sözcüğünün abartı (superlative) halidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bhad-yo- sözcüğünden evrilmiştir.
Arapça Amm kökünden gelen imāmat إمامة z "1. öncelik, önderlik, imamlık, 2. tesbihin birinci parçası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça amma أمّ z "önce gitti, önderlik etti" fiilinin ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için imam maddesine bakınız.
Arapça nbh kökünden gelen intibāh إنتباه z "uyanık olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nabah نبه z "uyanma, ayma" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için tenbih maddesine bakınız.
Arapça malāmī veya malāmatī ملامى/ملامتى z "9. yy'da Horasan'da doğan bir sufi hareketi ve bunun mensubu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lwm kökünden gelen malāmat ملامة z "ayıplama, azarlama, takbih" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Arapça lāma لام z "ayıpladı, takbih etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça şbh kökünden gelen muşabbah مشبّه z "benzetilen, gibi olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şibh "benzerlik" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için teşbih maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 14 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.