Bde - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Bde Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça dbdb kökünden gelen dabdabat دبدبة z "1. kısa adımlarla ve ayağını vurarak yürüme, 2. at nalı sesi, 3. davul sesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dabdaba دبدب z fiilinin murabba (dörtlü) masdarıdır.
Arapça bdA kökünden gelen mabdaˀ مبداء z "başlama yeri, orijin, köken" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça badˀ بدء z "başlama" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için bidayet maddesine bakınız.
Arapça zbd kökünden gelen aynı anlama gelen zubdat زبدة z sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca molybdène "bir element" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca molýbdainon μολύβδαινον z "kurşun içeren bir mineral, mürdeseng, galena" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mólybdos μόλυβδος z "kurşun" sözcüğünden türetilmiştir.
Farsça ābdast veya āb-i dast آبدست/آب دست z "'el suyu', el yıkama, namaz öncesi törensel yıkanma" deyiminden alıntıdır. Daha fazla bilgi için ab, dest maddelerine bakınız.
Arapça ġsl kökünden gelen ġusl غسل z "yıkama, boy abdesti alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġasl غسل z "yıkama" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için gasil maddesine bakınız.
Arapça ḳaḏūrāt قذورات z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳḏr kökünden gelen ḳaḏūrat قذورة z "pislik, kir, abdesti bozan şey" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça ḳaḏar قذر z "pis olma, kirlenme" sözcüğünün sıfat dişil (müennes, feminine) halidir.
Arapça msḥ kökünden gelen masḥ مسح z "1. elle sığama, yağla ovma, ovarak temizleme, 2. abdestte azaya el sürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça masaḥa مسح z "ovdu" fiilinin masdarıdır.
Arapça ymm kökünden gelen tayammum تيمّم z "1. kasdetme, niyet etme, 2. su yokluğunda toprakla abdest alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça yammama "kastetti, yöneldi" fiilinin tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır.
Farsça ṭumṭurāḳ طمطراق z "ihtişam, debdebe, gösteriş" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca luxe "gösteriş, gösterişli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince luxus, luxur- "aşırılık, israf, tantana, debdebe" sözcüğünden evrilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 12 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.