Bastır - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Bastır Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça kābūs كابوس z "gece gelen sıkıntı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice kbāşā כבשא z "basınç, baskı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #kbş כבש z "basma, bastırma, sıkma, bunaltma" kökünden türetilmiştir.
Farsça niyāz نياز z "1. hacet, ihtiyaç, zorunluluk, sıkıntı, 2. arzu nesnesi, sevilen şey" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde ni-az "aşağı-itme, bastırma, sıkma" fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde az- "itmek, sürmek, gütmek" fiilinden ni+ önekiyle türetilmiştir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ag- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için aksiyon maddesine bakınız.
Yeni Yunanca stiví στοίβή z "1. istif, istiflemek, 2. gemi ambarı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca stoibē στοίβή z "tıkaç" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca steíbō στείβω z "bastırmak, tıkmak" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca dépression "1. çukur, çöküntü, 2. ruhsal veya ekonomik çöküntü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince depressio "çukur" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince deprimere, depress- "bastırmak, çökertmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince premere, press- "basmak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pres maddesine bakınız.
Fransızca étude "(bilimsel veya eğitsel) çalışma, inceleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince studium "gayret, çalışma" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince studēre "gayret etmek, çaba göstermek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *stud-ē- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *steu-1 "bastırmak, ileri atılmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca foulard "1. bir tür çok ince ipekli veya pamuklu kumaş, 2. bu kumaştan yapılan atkı veya mendil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde foulat "hafif yazlık kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Provansal dilinde fouler "basmak, bastırmak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Fransızca complexe veya İngilizce complex "1. karmaşık, 2. karmaşa, psikolojide bastırılmış düşünce ve duygular sistemi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: İkinci anlamda 1907 Carl Gustav Jung, Alm. psikolog.) Bu sözcük Latince complexus "içiçe geçmiş, sarmaşık, kucaklama" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince plegere, plex- "katlamak, bükmek, burmak, sarmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pli maddesine bakınız.
Fransızca compresse "bastırma, sıkıştırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen compressum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince comprimere "bastırmak, sıkıştırmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince premere, press- "basmak, sıkmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pres maddesine bakınız.
Fransızca comprimé "sıkıştırılmış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca comprimer "sıkıştırmak, bastırmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince comprimere fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kompres maddesine bakınız.
Fransızca presse "1. basınç, baskı, basım, 2. baskı aleti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca presser "basmak, sıkmak, sıkıştırmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince premere, press- "basmak, sıkmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *prem-, *pres- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-4 "bastırmak, sıkmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca ve İngilizce repression "geri-bastırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince repressio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince repremere "geri bastırmak" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince premere, press- "basmak, sıkmak" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pres maddesine bakınız.
İtalyanca ducato "ilk kez 1274'te Venedik Dükası Lorenzo Tiepolo tarafından bastırılan ve 17. yy'a dek yaygın olarak kullanılan altın para birimi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince ducatus "dükalık" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince dux, duc- "önder, komutan, dük" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dük maddesine bakınız.
Japonca shia-tsu 指圧 z "'parmak bastırma', bir tür masaj" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1940 Tokujiro Namikoshi, Jap. sağlıkçı.)
Moğolca kantarga "atın dilini bastırmak suretiyle zaptetmeye yarayan demir araç" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca kantar- "gemlemek, atın dizginlerini sıkıca çekmek" fiilinden türetilmiştir.
Venedikçe forza! "bastır! zorla! (kadırga kürekçilerine verilen emir)" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Venedikçe forzar "1.zorlamak, zora koşmak, 2. mahkûm etmek" fiilinin dr. Bu sözcük Geç Latince fortia "zor, kaba kuvvet" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fors maddesine bakınız.
Türkçe bastırma sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için bas- maddesine bakınız.
Yeni Yunanca zúla ζούλα z "tabaka haline getirilmiş esrar" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca zúlo ζούλω z "sıkmak, bastırmak" fiilinden türetilmiştir.
Türkçe sözcük, Ad halinde Kuşatılmış, sarılmış, çevrilmiş anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan muhat kelimesi Kitabın sırt kâğıdı ile mukavvasının arasında isteka ile bastırılarak oluşturulmuş hafif çukurluk anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 18 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.