Baren - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Baren Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˀadabiyyāt أدبيّات z "'dini veya bilimsel nitelikte olmayan yazın etkinliklerinin tümü,' belles-lettres" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Adb kökünden gelen ˀadab أدب z "1. görgü, terbiye, konuk ağırlama adabı, 2. yaşam tarzına ilişkin hikaye ve gözlemlerden oluşan ve Arapçada 8. yy'dan itibaren yaygınlaşan yazın biçimi" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için edep maddesine bakınız.
Arapça ftw/fty kökünden gelen futuwwat فتوّة z "1. gençlik, 2. İslam ülkelerinde 12. yy'dan itibaren yayılan gençlik ve dayanışma teşkilatı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fatā فتا z "genç, delikanlı" fiilinin masdarıdır.
Arapça şayχu'l-islām شيخ السلام z "'islamın büyüğü', 11. yy'dan itibaren kullanılan bir şeref ünvanı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şeyh, el3, islam maddelerine bakınız.
Fransızca boulevard "1. istihkâm, şehir suru, 2. 18. yy'dan itibaren yıktırılan kent surları yerine açılan geniş cadde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca bollwerk "dikme kütüklerden yapılan koruma duvarı, sur" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yüksek Almanca bol "kütük, tomruk [mod. bohle]" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhel-2 "şişmek, kabarmak, tomurmak" kökünden türetilmiştir. ) ve Almanca werk "iş, yapı" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Almanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *werg- "çalışmak, iş yapmak" biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için balon, erg maddelerine bakınız.
İngilizce sterling "11. yy'dan itibaren kullanılan gümüş para birimi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce steorling "yıldızcık, küçük yıldız" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski İngilizce steorra "yıldız" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için star maddesine bakınız.
Venedikçe galión veya İspanyolca galeón "12. yy'dan itibaren Akdeniz'de kullanılan büyük yelkenli gemi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen galéa γαλέα z sözcüğünün büyütme halidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca galéos γαλέος z "köpek balığı" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca chapeau melon "1880'li yıllardan itibaren moda olan kavun şeklinde şapka" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca melon "kavun" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca mēlopépon μηλοπέπον z "kavun" sözcüğünden alıntıdır. ) Yunanca sözcük Eski Yunanca mēlon μήλον z "her çeşit meyve, özellikle elma" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca catacombes "yeraltı mahzeni, mağara kilisesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince catacumba "5. yy'dan itibaren Roma yakınında Aziz Sebastian'a atfedilen yeraltı mezarının adı; her türlü yeraltı mezarı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince tumba "mezar" sözcüğünden kata+ önekiyle türetilmiştir.
Fransızca eau de cologne "'Köln suyu', Köln kentinde 1709'dan itibaren Johann Maria Farina ve varisleri tarafından üretilen alkollü esans" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Cologne "Almanya'da bir kent, Köln" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen Colonia Agrippinensis özel adından evrilmiştir. Bu sözcük Latince colonia "koloni" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için koloni maddesine bakınız.
Venedikçe franzès "Fransız" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Geç Latince aynı anlama gelen franciscus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince Francia "Paris yöresine ve bu bölgede kurulan krallığa 7. yy'dan itibaren verilen ad" sözcüğünden türetilmiştir. Geç Latince sözcük Germence Frank "bir Cermen kavminin adı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için frenk maddesine bakınız.
İngilizce aynı anlama gelen dollar sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Almanca thaler veya taler "1519'dan itibaren kullanılan bir gümüş para birimi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Almanca aynı anlama gelen joachimsthaler sözcüğünden türetilmiştir. Almanca sözcük Joachimsthal "Joachim Vadisi, Bohemya'da gümüş madenleri olan bir yer" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Almanca thal veya tal "vadi" sözcüğünden türetilmiştir.
İngilizce dreadnought "'hiç korkmaz', İngiltere'de 1906'dan itibaren imal edilen bir tür savaş gemisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce dread "kork(mak)" ve İngilizce nought "hiç" sözcüklerinin bileşiğidir.
İngilizce pop "1. popüler, 2. 1960'lardan itibaren ABD ve İngiltere'de popüler olan müzik tarzı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce popular "halka ait, halkça sevilen" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için popüler maddesine bakınız.
İspanyolca flamenco "1. çingene, 2. Güney İspanya'da 1760'lardan itibaren duyulan bir tür çingene müziği" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Flamenco "Felemenkli" özel adı ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.
Martini-Henry "İngiliz ordusunda 1871'den itibaren kullanılan tek atışlı piyade tüfeği" ticari markasından alıntıdır. Bu sözcük Friedrich von Martini "İsviçre asıllı mühendis ve sanayici (1822-1897)" özel adından türetilmiştir.
Tarzan "Edgar Rice Burroughs'ın 1912'den itibaren çok sayıda romanına konu olan hayali orman adamı" özel adından türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 16 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.