Bare - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Bare Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁbr kökünden gelen ˁibārat عبارة z "1. bir metin veya söz parçası, pasaj, 2. gramerde cümle" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁabara عبر z "karşıya veya öte yana geçti" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için ibret maddesine bakınız.
Arapça ˁibārat ˁan عبارة عن z "'söylenen şudur' anlamında deyim" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça ˁibārat عبارة z "söz, ifade, cümle" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ibare maddesine bakınız.
Arapça brk kökünden gelen mubārak مبارك z "kutlu, kutsanmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mubārakat مباركة z "kutsama, bereket duası etme" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için bereket maddesine bakınız.
Arapça brz kökünden gelen mubārazat مبارزة z "karşılıklı meydana çıkma, çarpışma, dövüşme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için bariz maddesine bakınız.
Fransızca barème "sayısal basamak tablosu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük François Barrême "Fransız matematikçi ve modern muhasebe sistemlerinin kurucusu (1640-1703)" özel adından türetilmiştir.
Fransızca barrette "düz tepeli şapka, madenci kaskı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca barretta veya biretta "düz tepeli şapka, bere" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Provansal dilinde aynı anlama gelen beret veya berret sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için bere2 maddesine bakınız.
Fransızca cabaret "küçük tiyatro, müzikli lokanta" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Holandaca cabret "odacık" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ˀadabiyyāt أدبيّات z "'dini veya bilimsel nitelikte olmayan yazın etkinliklerinin tümü,' belles-lettres" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Adb kökünden gelen ˀadab أدب z "1. görgü, terbiye, konuk ağırlama adabı, 2. yaşam tarzına ilişkin hikaye ve gözlemlerden oluşan ve Arapçada 8. yy'dan itibaren yaygınlaşan yazın biçimi" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için edep maddesine bakınız.
Arapça ftw/fty kökünden gelen futuwwat فتوّة z "1. gençlik, 2. İslam ülkelerinde 12. yy'dan itibaren yayılan gençlik ve dayanışma teşkilatı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fatā فتا z "genç, delikanlı" fiilinin masdarıdır.
Arapça χrc kökünden gelen istiχrāc إستخراج z "maden çıkarma, (zor bir ibareden) anlam veya sonuç çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaraca "çıktı" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için harç maddesine bakınız.
Arapça şayχu'l-islām شيخ السلام z "'islamın büyüğü', 11. yy'dan itibaren kullanılan bir şeref ünvanı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şeyh, el3, islam maddelerine bakınız.
Arapça ˁbr kökünden gelen taˁbīr تعبير z "1. yorumlama, özellikle rüya yorumlama, 2. bir söz veya ibareyi dile getirme, deyim, deyiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁabara "karşıya geçti" fiilinin tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için ibret maddesine bakınız.
Farsça χumbare خمبره z "küçük küp" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça χum veya χumb خم/خمب z "küp, çömlek" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen χumba- sözcüğü ile eş kökenlidir.
Farsça humāyūn همايون z "kutsal, mübarek, padişaha ait" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) humāy هماى z "devlet kuşu" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde humayā- "'kutlu', Zerdüşt mitolojisinde Viştasp'ın kızının adı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde hu "iyi, kutlu, bahtlı, hayırlı" sözcüğünden türetilmiştir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *su- biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için eu+ maddesine bakınız.
Fransızca boulevard "1. istihkâm, şehir suru, 2. 18. yy'dan itibaren yıktırılan kent surları yerine açılan geniş cadde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca bollwerk "dikme kütüklerden yapılan koruma duvarı, sur" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yüksek Almanca bol "kütük, tomruk [mod. bohle]" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhel-2 "şişmek, kabarmak, tomurmak" kökünden türetilmiştir. ) ve Almanca werk "iş, yapı" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Almanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *werg- "çalışmak, iş yapmak" biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için balon, erg maddelerine bakınız.
İngilizce barter "takas, değiş tokuş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca barater veya bareter "pazarlık, yalan dolan, irtikâp" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca baratteria "deniz ticaret hukukunda kaptanın taşıdığı malı zimmetine geçirmesiyle oluşan suç, irtikâp" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
İngilizce sterling "11. yy'dan itibaren kullanılan gümüş para birimi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce steorling "yıldızcık, küçük yıldız" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski İngilizce steorra "yıldız" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için star maddesine bakınız.
Fransızca barbare "yabancı, vahşi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen barbarus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca bárbaros βάρβαρος z "'anlaşılmaz bir dil konuşan kimse', a.a." sözcüğünden alıntıdır.
Venedikçe galión veya İspanyolca galeón "12. yy'dan itibaren Akdeniz'de kullanılan büyük yelkenli gemi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen galéa γαλέα z sözcüğünün büyütme halidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca galéos γαλέος z "köpek balığı" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca chapeau melon "1880'li yıllardan itibaren moda olan kavun şeklinde şapka" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca melon "kavun" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca mēlopépon μηλοπέπον z "kavun" sözcüğünden alıntıdır. ) Yunanca sözcük Eski Yunanca mēlon μήλον z "her çeşit meyve, özellikle elma" sözcüğünden alıntıdır.
Farsça du bāre دو هربا z "iki kez" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça du دو z "iki" ve Farsça bār بار z "kere, defa" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için maddesine bakınız.
Farsça χumbare خمبره z "küçük küp" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için humbara maddesine bakınız.
Fransızca franc "Fransız para birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince francorum rex "'Fransızların kralı', eski Fransız paraları üzerindeki ibare" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince Francus "Frank, Fransız" özel adından türetilmiştir. Daha fazla bilgi için frenk maddesine bakınız.
Fransızca catacombes "yeraltı mahzeni, mağara kilisesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince catacumba "5. yy'dan itibaren Roma yakınında Aziz Sebastian'a atfedilen yeraltı mezarının adı; her türlü yeraltı mezarı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince tumba "mezar" sözcüğünden kata+ önekiyle türetilmiştir.
Fransızca eau de cologne "'Köln suyu', Köln kentinde 1709'dan itibaren Johann Maria Farina ve varisleri tarafından üretilen alkollü esans" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Cologne "Almanya'da bir kent, Köln" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen Colonia Agrippinensis özel adından evrilmiştir. Bu sözcük Latince colonia "koloni" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için koloni maddesine bakınız.
Fransızca consistance "kıvam" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca consister "varolmak, bir halde durmak, ibaret olmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince consistere "bir arada durmak, bütünlüğünü korumak" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince sistere "durmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için asistan maddesine bakınız.
Fransızca couveuse "1. folluk, kuluçka yeri, 2. yeni doğmuş bebeklerin konulduğu korunak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca couver "kuluçkaya yatmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen cubare fiilinden evrilmiştir.
Fransızca laboratoire "işlik, atölye" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen laboratorium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince laborare "çalışmak, emek vermek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince labor "emek, zahmet" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince labare, labi "sendelemek, ayağı kaymak" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Fransızca ve İngilizce masturbation "istimna, elle doyuma ulaşma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen masturbatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince masturbare "istimna etmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince mas, mar- "erkek olabilir; ancak bu kesin değildir. Latince sözcük Latince turbare "karıştırmak, topaç gibi çevirerek oynamak" sözcüklerinin bileşiği olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için maço, türbin maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 32 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.