Balt - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Balt Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca cobalte "metalik bir element" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yüksek Almanca kobolt "maden ocaklarında yaşadığına inanılan cin" sözcüğünden alıntıdır.
Eski Türkçe baltu sözcüğünden evrilmiştir.
Arapça sunbul veya sunbulat سنبل/سنبلة z "bir çiçek adı, hyacinthus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice şbaltā שבלתא z "başak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #şbl שבל z "sarkma, dizilme" kökünden türetilmiştir. (NOT: Aramice/Süryanice kök Akatça aynı anlama gelen şubultu sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bāltıŕ sözcüğünden evrilmiştir. Ana Türkçe sözcük Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bāla "çocuk, küçük" sözcüğünden +? önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bala maddesine bakınız.
Farsça çakuş veya çakkuş چكش z "çekiç" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) çakūç "balta? keser?" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde çakuş "özellikle silah olarak kullanılan fırlatma çekici veya baltası" sözcüğü ile eş kökenlidir.
İngilizce polo "atla oynanan bir top oyunu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Hint dillerinden Balti dilinde pulu "top" sözcüğünden alıntıdır.
İtalyanca baldo "1. yiğit, gözüpek, mağrur, 2. İtalya'da geliştirilen bir pirinç cinsi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Eski Yüksek Almanca bald "yiğit, cesur" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen baltho-z sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için bold maddesine bakınız.
İngilizce hack "1. balta veya kaba bıçakla doğramak, 2. bir bilgisayar sistemine izinsiz girmek" fiilinden alıntıdır. İngilizce fiil Eski İngilizce haccian "balta veya bıçakla doğramak" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *hakkôn biçiminden evrilmiştir.
İngilizce peak "sivri uç, dağ zirvesi, doruk" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce pike "ucu sivri kürek veya balta" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen pic sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için pik2 maddesine bakınız.
Fransızca pélican "bir tür kuş, pelecanus" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen pelecanus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca pelekán πελεκάν z "'balta gagalı', a.a. (veya ağaçkakan)" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca pélekys πέλεκυς z "sivri uçlu balta" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Akatça pilaqqu "saplanan şey, sivri uçlu balta" sözcüğü ile eş kökenlidir. Akatça sözcük Sumerce aynı anlama gelen balak sözcüğünden alıntıdır.
Farsça nāçaχ veya nacaχ ناچخ/نجخ z "balta, ucu çatallı mızrak" sözcüğünden alıntıdır.
Farsça tabar تبر z "balta" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca fascisme veya İtalyanca fascismo "İtalya'da Mussolini tarafından kurulan siyasi hareket" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1919 İt.) Bu sözcük İtalyanca fascio "demet, sıkıca birbirine bağlı grup, çete" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince fascis "1. demet, 2. eski Roma'da otorite simgesi olarak taşınan çubuk demetine sarılı balta" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için fasikül maddesine bakınız.
Fransızca concret "somut" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince concretus "yoğun, yığışmış" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince concrescere "yığışmak, içiçe geçmek, (ağaç) birbiri içine geçmek, balta girmez olmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince crescere, cret- "büyümek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kruvasan maddesine bakınız.
İngilizce bold "1. cesur, cüretli, 2. tipografide kalın yazı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *baltha "cesur, güçlü kuvvetli" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhol-to- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhel-2 "şişmek, kabarmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için balon maddesine bakınız.
Daniska "Danzig/Gdansk, Baltık denizinde bir liman kenti" özel adından türetilmiştir.
Türkiye Türkçesinde baltır "bitki gövdesi, sap" sözcüğünden +gAn2 sonekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: TS xvi) Daha fazla bilgi için baldır maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 19 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.