Bağlan - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Bağlan Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁlḳ kökünden gelen ˁalāḳat علاقة z "bağlanma, ilgilenme, ilişki, ilgi, bağlantı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalaḳ علق z "asılma, sarkma" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ḳyd kökünden gelen inḳiyād إنقياد z "bağlanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen ḳayd قيد z sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kayıt maddesine bakınız.
Arapça rbṭ kökünden gelen irtibāṭ إرتباط z "bağlantılı olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rabṭ ربط z "bağlama" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için rapt maddesine bakınız.
Arapça ˁḳd kökünden gelen iˁtiḳād إعتقاد z "sözleşmeyle bağlanma, bir dine veya mezhebe bağlanma, bağlı olunan din veya mezheb" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳada "bağladı, düğümledi" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için akit maddesine bakınız.
Arapça wṣl kökünden gelen ittiṣāl إتّصال z "bağlantılı olma, bitişik olma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için vasıl maddesine bakınız.
Arapça ḳrn kökünden gelen ḳarīnat قرينة z "1. eş, zevce, 2. iki şey arasındaki bağlantı, akuplman, mantıki birliktelik, delil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarana قرن z "çift koştu, eşleştirdi" fiilinin sıfat dişil (müennes, feminine) halidir. Bu sözcük Arapça ḳarn قرن z "boynuz" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ḳyd kökünden gelen ḳayd قيد z "1. bağlama, (mec.) yazıya bağlama, 2. bağ, koşul, yazıya bağlanmış belge" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāda "bağladı" fiilinin masdarıdır.
Arapça şrṭ kökünden gelen maşrūṭ مشروط z "koşula bağlanmış, şartlı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şart1 maddesine bakınız.
Arapça ws̠ḳ kökünden gelen mīs̠aḳ ميثق z "belgeye bağlanmış ant, sözleşme, protokol" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça was̠aḳa "güvendi" fiilinin alet adıdır. Daha fazla bilgi için vesika maddesine bakınız.
Arapça ḳyd kökünden gelen muḳayyad مقيّد z "bağlı, bağlanmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taḳyīd تقييد z "bağlama" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Bu sözcük Arapça ḳayd قيد z "bağ" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kayıt maddesine bakınız.
Arapça rbṭ kökünden gelen rābiṭat رابطة z "bağlantı, bağ" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için rapt maddesine bakınız.
Farsça band بند z "1. bağ, 2. bağlanan şey, kuşak, 3. su bendi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) bandan, bastan بستن, بند z "bağlamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen band- sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bhendh- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için bant maddesine bakınız.
Eski Türkçe bal- "1. bağlanmak, 2. yapışmak?, vıcık olmak?" fiilinden +Iş-Ik sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe ba- "bağlamak" fiilinden +Il- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için baldır maddesine bakınız.
Eski Türkçe bal- "bağlanmak" fiilinden +? sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe ba- "bağlamak" fiilinden +Il- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bağ1 maddesine bakınız.
Yeni Yunanca kēmós veya kámos κημός/καμός z "köpek tasması" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kēmós κημός z "tasma, hayvanların ısırmasını önlemek için ağızlarına bağlanan dar sepet veya torba" sözcüğünden evrilmiştir.
Yeni Yunanca ve Eski Yunanca skalmós σκαλμός z "sandalda küreğin bağlandığı çubuk" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *skol-mo- "yarma (ağaç, çubuk)" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *skel-1 "yarmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için şalter maddesine bakınız.
Fransızca mitral "kalpte bir kapakçık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mítra μίτρα z "sargı, sarık, başa bağlanan şey" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir.
Fransızca prosopographie veya İngilizce prosopography "biyografi ilmi, özellikle tarihi şahsiyetlerin hayatını ve aile bağlantılarını arşiv kayıtlarına dayanarak ortaya çıkarma işi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca prósōpon πρόσωπον z "yüz, suret (ön-görünüm)" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca prós πρός z "ön, ileri" ve Eski Yunanca ōps ώψ z "görme, göz" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için pro+2, optik, +grafi maddelerine bakınız.
İngilizce socket "kısa çorap, bir tür kablo bağlantı elemanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce sock "çorap" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Latince soccus "topuksuz hafif ayakkabı, keçeden yapılan terlik" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sýχos σύχος z sözcüğü ile eş kökenlidir.
İngilizce tendon "kas lifinin kemiğe bağlanan sert kısmı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Geç Latince tendo, tendonem "kas lifi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ténōn τένων z "kas lifi, yay, gergi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca teinō τεινω z "germek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ton1 maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce annexe "müştemilat, eklenti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince adnexus "bağlantı, irtibat" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince adnectere, adnex- "bir şeye bağlamak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince nectere, nex- "bağlamak" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ned- "bağ, düğüm" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca coffret "1. küçük kasa veya sandık, 2. elektrik bağlantı kutucuğu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca coffre "sandık, kasa" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen cophinus sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca ve İngilizce liaison "bağlantı, bağlantı kuran kişi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen ligatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ligare "bağlamak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için lig, lig maddelerine bakınız.
İngilizce link "zincir baklası, eklem, bağlantı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *hlink- biçiminden evrilmiştir.
İngilizce dildo "1. kayığın küreklerinin bağlandığı çubuk, ıskarmoz, 2. yapay penis, zıbık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.