Azlık - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Azlık Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça byḍ kökünden gelen bayāḍ بياض z "beyaz olma, beyazlık, beyaz renk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça abyaḍ أبيض z "beyaz (sıfat)" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça dhy kökünden gelen dahāˀ دهاء z "kurnazlık, beceriklilik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dahiya دهى z "kurnaz idi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥrm kökünden gelen ḥurmat حرمة z "kutsallık, dokunulmazlık, saygı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarama حرم z "yasakladı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için harem maddesine bakınız.
Arapça bdd kökünden gelen istibdād إستبداد z "başına buyrukluk, kural tanımazlık, bağımsızlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça badd بدّ z "saçma, dağıtma" sözcüğünün istifˁāl vezni (X) masdarıdır.
Arapça işkāl veya aşkāl إشكال/أشكال z "karışık ve muğlak şeyler, müşkilat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şkl kökünden gelen şakl2 شكل z "engel, belirsizlik, anlaşılmazlık, zorluk" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça şakala شكل z "ket vurdu" fiilinin masdarıdır.
Arapça ˁṣm kökünden gelen maˁṣūm معصوم z "1. aşireti tarafından korunan, dokunulmazlık sahibi, 2. suçlanamaz, suçsuz, günahsız" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṣama عصم z "korudu, savundu" fiilinin mefˁuludur. Daha fazla bilgi için ismet maddesine bakınız.
Arapça sfh kökünden gelen safāhat سفاهة z "saçmalama, zevzeklik, utanmazlık, zevk ve eğlence" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça safiha سفه z "zevzeklik etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça şṭr kökünden gelen şaṭārat شطارة z "hilekârlık, kurnazlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaṭura "zeki ve kurnaz idi" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için şatır maddesine bakınız.
Farsça bēşe veya mēşe بيشه z "fundalık, orman" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) vēşak "sazlık, çalılık" sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca athéisme "tanrı tanımazlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca athée "tanrı tanımaz" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ate maddesine bakınız.
Fransızca foulard "1. bir tür çok ince ipekli veya pamuklu kumaş, 2. bu kumaştan yapılan atkı veya mendil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde foulat "hafif yazlık kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Provansal dilinde fouler "basmak, bastırmak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
İngilizce kiosk "1. geniş saçaklı yazlık yapı, kameriye, 2. şehirlerde gazete satışı veya büfe olarak kullanılan saçaklı küçük yapı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen kiosque sözcüğünden alıntıdır. ) Bu sözcük Tr köşk sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için köşk maddesine bakınız.
Fransızca logistique "askeri birliklerin iaşe ve barındırılması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca loger "geçici olarak barındırmak" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca loge "barınak, yazlık kulübe, loca" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için loca maddesine bakınız.
İngilizce bungalow "hafif yazlık ev" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Hint dillerinden Gucerati dilinde bangalo "'Bengalli', Bombay'de Bengalli göçmen işçilerin kulübelerine verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Bengal "Hindistan'da bir ülke" özel adından türetilmiştir.
İngilizce hocus pocus "sihirbazlık sözü" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1624 İng.) İngilizce deyim Latince hoc est corpus "kilise ayininde ekmeğin kutsanması için söylenen söz" deyiminden alıntıdır.
Türkiye Türkçesinde ay ve Türkiye Türkçesinde ağıl "ağarma, beyazlık" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Türkiye Türkçesinde ak sözcüğünden +Il2 sonekiyle türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için ay, ak maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 16 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.